Notikusi Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru ekspertu padomes sanāksme

2015.gada 8.janvārī Rīgā, LBAS, Bruņinieku ielā 29/31 plkst. 15.00 notika mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtība:

1.     Dalībnieku reģistrācija

2.     Darba kārtības apstiprināšana

3.     Kvalifikāciju (profesiju) kartes aktualizācija autotransportā

4.     Darba grupu izglītības programmās, kvalifikācijas eksāmenos un ekspertu ziņojumi

5.     Autoasociācijas redzējums par speciālistu apmācību

Šajā sanāksmē tika runāts par aktualitātēm autotransporta nozarē, stāstīts par trūkumiem profesiju kartē. Priekuļu tehnikuma direktora vietniece Gunta Beperščaite uzskata, ka pašlaik pastāv izpratnes problēmas starp pedagogiem, nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem par kvalifikācijas līmeņiem. Piemēram, skolām un uzņēmējiem ir atšķirīga izpratne, kas ir autoatslēdznieks. G. Beperščaite daudzās reizes uzvēra, ka jābūt kopīgai izpratnei par kvalifikācijas līmeņiem, lai izglītības sistēma būtu efektīvai – jābūt struktūrai un sakārtotībai. Viens pedagogs nevar mācīt visus profesionālos priekšmetus, jābūt specializētiem skolotājiem. Ja skolā ir viens speciālists, kurš māca visu profesionālo bloku, uzreiz parādās problēmas. Ir jābalstās uz to, ko prasa nozare.

Auto asociācijas direktors Inguss Rūsiņš uzskata, ka pirmā un otrā kvalifikācijas līmeņa speciālisti nav nepieciešami darba tirgū autotransporta nozarē. Mūsdienās ir situācijas, ka profesionāļi nevar veikt vienkāršas darbības – izteikt savas domas, klausīties, profesionāli pilnveidoties. Skolas mērķim ir jābūt sagatavot cilvēku strādāt ar pašu jaunāko tehniku, kas tikko parādījusies tirgū.

Jelgavas tehnikuma skolotājs Jānis Grīnvalds rādīja prezentāciju par audzēkņa motivāciju. Viņš uzskata, ka var bezgalīgi palielināt skolotāju prasmes, bet, ja audzēknim nav motivācijas, rezultāta vienalga nebūs. J.Grīnvalds uzskata, ka audzēknim diploms šobrīd nav vajadzīgs, viņš var aizbraukt no valsts, ārzemēs viņam maksās divreiz vairāk. Jaunieši brauc uz ārzemēm, jo Latvijā ļoti maz maksā un daudz ir jāzina.

Sanāksmes laikā tika nolemts:

1)   darba devējiem sadarboties ar izglītības iestādēm, veidojot vienotu sapratni par kvalifikācijas līmeni, kā arī pielāgot izglītības programmas un to moduļus darba tirgus vajadzībām;

2)  aktualizēt saistīto profesiju karti pēc nepieciešamības;

3)  izglītības iestādēm kopā ar darba devējiem sadarboties, veidojot pamatus modulārās izglītības programmu īstenošanai.

Informāciju sagatavoja: Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Ekaterina Bayanova

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv