Notikusi Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru trīspusējās sadarbības ekspertu padomes sanāksme

11. septembrī Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 plkst.14.00 notika mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmes tēma: Par profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem profesionālajā vidējā izglītībā un tālākizglītībā

Darba kārtība:

1. Dalībnieku reģistrācija

2.  Pārstāvja deleģēšana Austrumlatgales PV padomes darbā

3. Ekspertu deleģēšana darba grupu izstrādāto materiālu modulāro profesionālo izglītības programmu un profesionālā kvalifikācijas eksāmena izstrādes izvērtēšanai

4. Par profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem profesionālajā vidējā izglītībā un tālākizglītībā

5. Dažādi

Šajā sanāksmē tika apstiprināti nozares eksperti, kuri piedalīsies modulārās profesionālās izglītības programmas vērtēšanai un kvalifikācijas eksāmenu satura un alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu vērtēšanai no Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības puses un Latvijas Darba devēju konfederācijas puses. Šie eksperti strādās līdz 2015. gada 31. maijam.

Valsts izglītības satura centra direktora vietnieks Jānis Gaigalas informēja par Profesionālās izglītības likuma grozījumiem, anotāciju, par darba vidē balstītām mācībām un par profesionālās izglītības reformu. Tika runāts par divu izglītības dokumentu piešķiršanu pēc profesionālās skolas absolvēšanas (par diplomu par profesionālo vidējo izglītību un par profesionālās kvalifikācijas apliecību). Gadās, kad vienu eksāmenu, ar kuru pārbauda vispārējās zināšanas, audzēknis nokārto, bet otro eksāmenu, kas saistīts tieši ar profesionālo kvalifikāciju, nenokārto, un šādā situācijā audzēknis nesaņem neko, tādējādi risinājums, būtu iespēja dabūt kaut vienu izglītības dokumentu. Jānis Gaigalas uzsver, ka jāpanāk, lai piešķirtā profesionālā kvalifikācija būtu uzticams dokuments, kā arī jāpanāk paradigmas maiņa – pāreja no programmu principa uz sasniedzamo rezultātu.

Sanāksmes laikā tika piedāvāts profesionālo kvalifikāciju sadalīt pa kategorijām, uz šo priekšlikumu visas sanāksmē piedalītās personas pieņēma, ka tas būtu labs risinājums, lai darba devējs redzētu, kādas prasmes ir darbiniekam. Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga uzsvēra, ka katrai nozarei jāprecizē, kurām nozarēm jābūt kategorijām, jo ne visām nozarēm tās ir nepieciešamas.

Sanāksmes laikā tika runāts par nepieciešamību izveidot vienotās profesionālās kvalifikācijas prasības, vienotā profesionālās kvalifikācijas eksāmena datu bāzi, nozares saraksts eksaminācijas komisijas vadītājiem un locekļiem. Visi sanāksmē piedalījušies locekļi atbalstīja iespēju publicēt profesionālās kvalifikācijas eksāmena jautājumus bez atbildēm, lai audzēkņi varētu iepriekš sagatavoties.

Informāciju apkopoja: Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozares konsultante darba ņēmēju jautājumos Ekaterina Bayanova

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv