Bulduru Dārzkopības vidusskola - skola pārmaiņām un inovācijām

Datums: 2014.02.25

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes pārstāvji Ieva Freiborne (LBAS), Sarmīte Babāne (LDDK, LOSP), Laura- Iveta Strode (VISC), Inta Annuškāne (VISC) 2014. gada 20. februārī apmeklēja VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskolu”. Sarunā piedalījās: Aivars Griķis – valdes loceklis – direktors, Dita Damberga – izglītības metodiķe, Nensija Priedīte – metodiskās komisijas „Dārzkopība” vadītāja, Gunta Krastiņa – augļkopības skolotāja, Eleonora Mārciņa – dārzeņkopības skolotāja, Ilze Briģe – mācību siltumnīcu vadītāja, Marta Saulīte – parka dārzniece, Ineta Ozoliņa – Skrūzmane metodiskās komisijas „Floristika” vadītāja un Ilze Bāne – floristikas skolotāja.

Jūrmalā ir, iespējams, nepilnīgi novērtēta VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, kas piedāvā starptautiski atzītu profesionālo izglītību. Starp diplomus ieguvušajiem vairāk nekā puse turpina darbu savā profesijā. Kā apliecinājums tam ir absolventu spēja konkurēt starptautiskajā darba tirgū, piemēram, Anglijā, Kanādā un Vācijā.

VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” ir dibināta 1910. gadā un ir vecākā dārzkopības skola Baltijā. Pašlaik pēc divpadsmitās klases skolā iespējams gan klātienē, gan neklātienē iegūt dārznieka, dārzkopja stādu audzētāja, parka dārznieka, floristikas speciālista profesiju, bet pēc pamatizglītības iegūšanas kopā ar vidusskolas mācību kursu var apgūt iepriekš minētās, kā arī ēdināšanas pakalpojumu un viesnīcu pakalpojumu speciālista profesiju. Jāpiebilst, ka Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vienīgā vieta Latvijā, kur var saņemt licencētu florista un dārznieka - stādu audzētāja diplomu.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas bāzes attīstībā pēdējos trīs gados ir ieguldīti ap trīs miljoniem latu, kas ir pirmās nopietnās investīcijas tās infrastruktūrā pēdējo 20 gadu laikā. Par ERAF projekta līdzekļiem izveidota jauna mācību virtuve, un uzbūvētas jaunas mācību siltumnīcas. Noslēdzies darbs pie energoefektivitātes uzlabošanas. Skolas telpās nomainīts apgaismojums, visi logi, durvis un ventilācijas iekārtas, bet ēka nosiltināta, tādejādi piedzīvojot arī ārējas pārmaiņas. Jau tagad ne tikai paši jaunieši un skolas darbinieki, bet arī jūrmalnieki iecienījuši nesen atvērto Skolas ēdnīcu.

No 2013. gada oktobra Skolā darbojas bērnu rotaļu un attīstības centrs ”Knīpiņa”, kas nodrošina ikviena mācīties griboša interesenta jaunās atvasītes pieskatīšanu.

Bulduru Dārzkopības vidusskolā ilggadīgi strādā daudzi savā jomā atzīti speciālisti. Skolu no 2004. gada vada, tās absolvents Aivars Griķis.

Sniegt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības pakalpojumu – Bulduru Dārzkopības vidusskolas mērķis.

Ilggadēji novērojumi liecina, ka dārzkopību studējošo skaits ir atkarīgs no patriotisma līmeņa valstī – vēlmes redzēt savu zemi skaistu, zaļu un sakoptu.

Skola ir atvērta pārmaiņām un inovācijām, radošiem risinājumiem ikdienas darbībās, tāpēc aktualitātes sabiedrībā un nozarē ir kā iespēja pilnveidot izglītības procesu un mācību saturu.

  

 

Informāciju sagatavoja Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes pārstāvji

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv