Profesionālās izglītības attīstības galamērķis - atrasts Igaunijā!

Datums: 2015.09.29

2015.gada 29.septembrī Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes loceklis Andrejs Vītoliņš un nozares konsultante Sarmīte Babāne (LDDK), kā arī biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” dārzkopības grupas pārstāvji, “Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības” un Bulduru dārzkopības vidusskolas pārstāvji Igaunijā apmeklēja Repinas dārzkopības tehnikumu.

Ir tik daudz ko mācīties, uzzināt, redzēt. Direktora stāstījums, attīstības daļas vadītājas prezentācija par mārketinga aktivitātēm, ekskursija pa skolu, saimniecību un kopmītnēm. Mums ir paraugs un mums ir iespēja sasniegt to pašu!

Tehnikumā ir ap 700 audzēkņiem, no kuriem 230 mācās klātienē, pārējie neklātienē. Vidējais audzēkņu vecums ir 35-36 gadi, tas saistīts ar to, ka dārzkopība kā nozare iepatīkas jau nobriedušiem, pieaugušiem cilvēkiem, un tikai tad tie dodas iegūt profesionālās zināšanas skolā.

Profesionālā izglītība Igaunijā ir bezmaksas. Un papildus, atkarībā no sekmēm, audzēkņiem tiek piešķirti uzturlīdzekļi. Papildus tiek kompensēts transporta no skolas uz mājām, kā arī kopmītnēs dzīvojošiem studentiem brokastis un pusdienas ir bez maksas.

Skolā tiek realizētas šādas programmas: dārznieki, daiļdārznieki – kas ir pamatā, taču ir arī amatniecība, vides aizsardzība un floristi.

Skolai visas telpas, ēkas, materiāltehniskā bāze ir pārbūvēta, pilnveidota un nodota ekspluatācijā. Šajā plānošanas periodā papildus ieguldījumi nav paredzēti.

Mācību iestādei ir dienesta viesnīca 300 audzēkņu izmitināšanai. Materiāltehniskā bāze dārzkopībā tiešām nodrošina audzēkņiem iespēju praktiski darboties visās dārzkopības jomās – augļi, dārzeņi, stādi, puķes, daiļdārzniecība u.c.

Nozares vajadzības pēc jaunajiem speciālistiem nosaka darba devēji, uz ko balstoties valsts izdara pasūtījumu izglītības iestādēm speciālistu sagatavošanai. Balstoties uz šo pasūtījumu ik gadu valsts piešķir līdzekļus skolai par katru paredzēto mācību vietu, kas lauksaimniecībā ir EUR 2498.40 (1388 EUR x l/s koeficients 1.8).

Ja mācīties gribētāju kādu gadu ir vairāk – skola kompensē šo audzēkņu mācības no saviem līdzekļiem.

Skolas vadība ir tā, kas izvērtē, vai pasniedzējam ir jābūt pedagoģiskajai izglītībai, vai cilvēks no nozares ar praktisko pieredzi var būt skolotājs. Skola ir definējusi, ka 20 % no pasniedzējiem obligāti ir nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

“Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības” valdes priekšsēdētājs Ansis Birznieks: “Repinas dārzkopības skolā ir ļoti labi organizēta mācību bāze – piemēram, parka dārzniekiem un ainavu tehniķiem praktiskie darbi var notikt poligonos zem jumta un ārā, ir visi nepieciešamie darbarīki un iekārtas. Skolā notiek dārznieku sacensības mini dārziņu būvē, arī starptautiskas! Mūsu vizītes laikā audzēkņi ar lāzera nivelieri izlika ceļa apmaļu trasi un uzstādīja apmales. Cita grupa paraug dārzā skatīja un mācījās augus, vēl cita - uz lauka dzina mietus un stādīja kokus. Teritorija (30 ha, ko visu paši apsaimnieko) dūca kā bišu strops. Visi smaidīgi un ieinteresēti. Repinas skolā ir pat attīstības nodaļa ar skaidru skolas vīziju, pārdomātu un inovatīvu komunikāciju un mārketinga plānu. Tas dod augļus gan profesijas prestiža celšanā, gan skolas popularizēšanā un noteikti rezultējas audzēkņu skaitā, pedagogu kolektīvā un skolas attīstība norit apbrīnojami! Paraugs mums.”

S.Babāne: “Repinas Dārzkopības tehnikums, manuprāt, ir saprātīgi attīstīts darbam ilgtermiņā, kas ļaus nodrošināt speciālistus nozarē. Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kā arī LR Izglītības un zinātnes ministrijai, ir uz ko tiekties, lai sakārtotu izglītības iestādes, to darbu un izglītības likumdošanu, kas ļautu tālredzīgi veidot profesionālo izglītību valstī!”.

Vairāk lasiet par tehnikumu interneta vietnē: http://www.aianduskool.ee

Informāciju sagatavoja  S.Babāne, Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares LDDK konsultante darba devēju satura jautājumos. 

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv