Sadarbības iespējas nozaru prestiža celšanā

Datums: 2014.06.18

Lai veicinātu sadarbību ar skolām reģionos, izglītības programmu realizēšanā Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padome š.g. maijā aicināja nozaru speciālistus, mācību iestādes, pašvaldības piedalīties diskusijā Zemkopības ministrijā – „Sadarbības iespējas nozaru prestiža celšanā”. 

Diskusijā piedalījās pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes sekretariāts - S. Babāne, I.Freiborne, I.Annuškāne, L. Strode, Latvijas Cūku audzētāju asociācijas pārstāve Dz.Lejniece, Barkavas profesionālā vidusskolas pārstāvis A. Ģērmans, Malnavas koledžas pārstāvis J.Bozovičs, PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” pārstāvji I.Lasis, R.Vizulis, Saulaines profesionālās vidusskolas pārstāvis J. Beķeris, Viduslatgales profesionālās vidusskolas pārstāvis A. Skrinda, Priekuļu tehnikuma pārstāvis I.Kupčs, A/S „Brīvais vilnis” pārstāve D.Viļļa, LLPNA pārstāvis V. Sokolovs, Valmieras domes  izglītības pārvaldes pārstāve V.Melngārša, Latvijas Dārznieks pārstāvji J.Bērziņš, M. Gailīte, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta pārstāve O.Adamenko un Zemkopības ministrijas pārstāvis J. Šnakšis, Latvijas Augļkopju asociācijas pārstāves M.Rudzāte, R. Kajaka, Stādu audzētāju biedrības pārstāvis A.Vītoliņš, Bulduru Dārzkopības vidusskolas pārstāvis A. Griķis, Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve A.Hauka, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis M.Cimermanis un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve I. Dundure.

Diskusijā par prognozēm un vajadzībām Zemkopības ministrijas (ZM) Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs Jānis Šnakšis savā ziņojumā minēja, ka pašreiz mazāk nekā 30 % nozarē nodarbinātajiem ir lauksaimnieciskā izglītība. Sarunās tika minēti arī labās prakses piemēri citās valstīs, piemēram, Nīderlandē. Nozaru mācību iestāžu vadītāji vēlējās precizēt, vai ZM ir sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par resursu plānošanu turpmākajiem plānošanas periodiem izglītībā. J.Šnakšis minēja, ka pirms pāris gadiem tika plānots parakstīt vienošanos ar IZM, bet tas nenotika. Pašreiz netiek plānots parakstīt sadarbības līgumus, bet norādīja, ka ZM noteikti izteiks priekšlikumus IZM, ka ir nepieciešams paaugstināt lauksaimniecības nozares izglītības programmu izmaksu koeficientus.

Debatēs par sadarbību un ietekmi Priekuļu tehnikuma direktors I.Kupčs uzsvēra, ka būtu labi, lai ERAF līdzekļu sadalē Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) un ZM būtu lielāka ietekme.

Nav īsti skaidrs arī, kas turpmāk notiks ar skolām, kā tiks nodotas pašvaldībām mācību iestādes. Skolu pārstāvji uzsvēra, ka mūsdienās skolas tiek pārvērstas par labošanas iestādēm. Jebkura skola cīnās par katru spējīgu audzēkni. Gan vidusskolas, gan profesionālās izglītības iestādes cīnās savā starpā. Prestižs nemainīsies, kamēr netiks mainīts maksāšanas modelis – nauda seko skolēnam. Nozarei prestižs ir nepietiekams, tāpēc audzēkņu skaits samazinās. Latvijas Augļkopības asociācijas pārstāve M. Rudzāte sarunās par nozaru prestižu papildināja, ja nozare būs prestiža, tad arī mācīšanās būs svarīga.

Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības priekšsēdētājs V. Sokolovs uzsvēra, ka sistēma pati par sevi nav sakārtota. Sistēmu vada vairākas ministrijas. Par izglītību ir jārunā augstākā līmenī, ja nebūs politiska risinājuma, jautājumu atrisināt nav iespējams.

Diskusijās par nozaru prestiža celšanu sadarbībā ar pašvaldībāmMalnavas koledžas direktors J. Bozovičs stāstīja par labo praksi Malnavā. Ziņas par jaunumiem tiek publicētas regulāri novada ziņās. Minēja, ka kopā ar Latgales plānošanas reģionu notiek kopīgs darbs pie stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādes. Savā ziņojumā J. Bozovičs minēja, ka koledža ir izstrādājusi savu pētījumu par nozaru profesijas nepieciešamību. Pētījumā tika iekļauta informācija par absolventu nodarbinātību un sadarbības iespējām ar darba devējiem utt.

Turpinoties sarunām par nozaru prestiža celšanu, diskusijas dalībnieki minēja, ka interneta vidē lauksaimniecības organizācijām vajadzētu reklamēt profesionālās izglītības iestādes. ZM būtu nepieciešams veicināt veiksmes stāstu publicēšanu. Nozare pati par sevi ir perspektīva.

Nozaru speciālistu vidū izskanēja arī viedoklis par to, ka pašiem beidzot ir jātiek skaidrībā, kas ir lauksaimniecības profesijas. Prestižs būs tad, kad tiks sakārtots finansējums gan mācību iestādēm, gan darbiniekiem. Lai celtu jauniešu vidū nozaru prestižu ir nepieciešams izstrādāt bonusus izglītības programmās: stipendijas, transporta kompensācijas un citi bonusi. Augstākā izglītība ir ļoti dārga, citās Eiropas valstīs zemnieki neiet mācīties uz augstskolām, bet gan uz profesionālās izglītības iestādēm.

Diskusijas noslēgumā Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve I.Dundure min, ka valsts līmenī pašlaik tiek uzsākta diskusija, lai nākotnē paredzētu, cik bērniem jābūt vidusskolas klasēs. Pamatproblēma ir un paliek prestižs lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozarēm. Norādīja, ka daudzas pašvaldības meklē risinājumus. Kopējais profesionālo izglītības iestāžu skaits, kas pakļautas pašvaldībām, ir tikai 5, un skaits nemainās. Finansējums neapmierina arī novadu skolas. Bērnam līdz 9. klasei skolai jābūt maksimāli tuvu dzīvesvietai. Loģiski, ka neizdzīvos visas skolas ar vāju materiāltehnisko bāzi, jo nav tik daudz bērnu valstī. Šobrīd 6 pašvaldības ir iesaistījušās pilotprojektā duālās izglītības ieviešanai, taču nav uzņēmumu, kas iesaistītos duālās izglītības veidošanā pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozarēs.

Pašvaldības nav tas iemesls, kāpēc jaunieši neizvēlas mācības profesionālās izglītības iestādēs. Skolām jāstrādā ar vecākiem, jo vecāki lielā mērā ietekmē savu bērnu izvēli, kur turpināt mācības pēc pamatskolas beigšanas.

Diskusijas noslēgumā tiek izteikts aicinājums Zemkopības ministriju būtu daudz aktīvākai un sekot līdzi notikumiem nozares skolās vai ar skolām saistītos jautājumos.

Informāciju sagatavoja: I.Freiborne, LBAS nozaru konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv