Tehnikums ar iespējām!

Šī gada 20. aprīlī Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes pārstāvji un sekretariāts - Ieva Freiborne, Laura Iveta Strode un Inta Annuškāne apmeklēja Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu (VSIA RTRIT), Rīgā, Nīcgales ielā 26.

Vizītes laikā Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības pārstāvji tikās ar direktori Silviju Ozoliņu un direktores vietnieci mācību darbā Guntu Šmauksteli.

VSIA RTRT profesionālās izglītības kompetences centrs ir lielākā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kur ir 1950 izglītojamie un320 darbinieki. Tehnikums  ir gatavs nodrošināt Latvijas darba tirgu ar augstas profesionālās kvalifikācijas Eiropas darba tirgū konkurētspējīgiem speciālistiem.

       

Tehnikuma svarīgākais uzdevums - sekmēt augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu pārtikas ražošanas, viesmīlības, tūrisma, komerczinību un radošo industriju nozarēs.

Tehnikums piedāvā plašu tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu spektru četrās filiāles, kuras atrodas Rīgā -  Nīcgales ielā 26, Marijas ielā 4, Augusta Deglava ielā 41A, Sporta ielā 1. Katra filiāle atšķiras ar profesionālās izglītības programmu piedāvājumu.

Sarunā G. Šmaukstele atzīmēja, ka mūžizglītība kļūst arvien aktuālāka, jo iegūtās zināšanas un prasmes tehnoloģijas progresa rezultātā noveco ļoti ātri un straujās izmaiņas darba tirgū diktē pieprasījumu pēc jaunām zināšanām un prasmēm. 2009.gada maija Eiropas stratēģiskajā ietvarā par sadarbību izglītības un apmācības jomā ir noteikti vairāki kritēriji, kas jāsasniedz līdz 2020.gadam, tai skaitā mūžizglītībā, - vismaz 15% pieaugušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem vidēji būtu jāpiedalās mūžizglītībā.

Tehnikums piedāvā plašu tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu spektru, kuras var apskatīt skolas mājaslapā. Jāatzīmē, ka VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumam ir ļoti laba sadarbība ar nozarēm. Visas profesionālās izglītības programmas ir saņēmušas nozaru atbalstu: tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padome; tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padome. Tehnikums veiksmīgi darbojas nevalstiskajās organizācijās:

—  Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO);

—  Eiropas viesnīcu un tūrisma izglītības iestāžu asociācija (AEHT);

—  Green education- Eiropas profesionālo izglītības iestāžu asociācija (EUROPEA); 

—  Eiropas viesnīcu un viesmīlības pakalpojumu skolu asociācija (C.H.A.S.E.);

—  Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA);

—  Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF);

—  Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA);

—  Profesionālās izglītības biedrība (PIB);

—  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA);

—  Sporta kluba „AMI”;

—  Nozaru ekspertu padomes (NEP).

Sarunā ar skolas vadību tika minēti VSIA RTRIT darbības virzieni un uzdevumi:

·       Mācību procesa kvalitātes pilnveidošana un pieejamības nodrošināšana;

·       Jauniešu karjeras izglītības attīstīšana;

·       Materiāli tehniskā nodrošinājuma tālāka modernizēšana;

·       Efektīvas pārvaldības nodrošināšana;

·       Mūžizglītības un mobilitātes iespēju nodrošināšana;

·       Izglītojamo praktiskās apmācības tuvināšana reālajai darba videi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstenotie projekti

·       «Mācību korpusa infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai» (Vienošanās Nr.2010/0178/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060).

Projekta mērķis - „Mācību korpusa infrastruktūras uzlabošana, lai sekmētu profesionālās izglītības  kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām”.

·       «Dienesta viesnīcas infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību» (Vienošanās Nr.2010/0181/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/051).

Projekta mērķis - „Dienesta viesnīcas infrastruktūras uzlabošana, lai izveidotu modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu”.

·       «Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai» (Vienošanās Nr.2010/0182/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/061)

Projekta mērķis - „Mācību darbnīcu infrastruktūras uzlabošana, lai sekmētu profesionālās izglītības  kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām”.

·       „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku energoefektivitātes uzlabošana” 

 

Vairāk par VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu:  www.rtrit.lv

Informāciju sagatavoja I. Freiborne, Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības LBAS nozares konsultante darba ņēmēju jautājumos. 

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv