Uzņēmumu un zemnieku saimniecību viedoklis par pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares praktikantu sagatavotību

Datums: 2014.03.20

No 2014.gada 23.janvāra līdz 2014.gada 5.februārim Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes sekretariāts veica nozares uzņēmumu un zemnieku saimniecību aptauju par praksēm, to norisi u.c. jautājumiem.

 

Aptauja tika apkopota par sekojošajiem aktuālajiem jautājumiem:

  • Nozaru pārstāvniecība;
  • Kā tiek vērtētas praktikantu teorētiskās zināšanas;
  • Kā vērtētas praktikanta sociālās prasmes;
  • Praktikanta motivācija darbam;
  • Vai prakses programma ir atbilstoša praktikanta izvēlētajai profesijai;
  • Kas traucē praktikantam gūt labas sekmes praksē.

 

NOZARU PĀRSTĀVNIECĪBA

Aptaujā piedalījās 109 respondenti no dažādiem Latvijas reģioniem - 8% no Rīgas, 37% no Vidzemes, 26% no Zemgales, 17% no Kurzemes un 12% no Latgales. Pēc saņemtajiem datiem, 91% respondentu pārstāvēja lauksaimniecības nozari, bet 9% pārtikas rūpniecības nozari.

 

VĒRTĒJUMS PAR PRAKTIKANTA TEORĒTISKAJĀM ZINĀŠANĀM

Vislielākais respondentu skaits  ̶  47%  uzskata, ka praktikantu teorētiskās zināšanas ir gandrīz pietiekamas. 31% uzskata, ka teorētiskās zināšanas praktikantiem ir pietiekamas, bet 20% respondentu atbildēja, ka zināšanas praktikantiem, atrodoties praksēs, ir nepietiekamas. Tikai 2% atbildēja, ka zināšanas ir teicamas.

 

VĒRTĒJUMS PAR PRAKTIKANTA SOCIĀLAJĀM PRASMĒM

Liels respondentu pārsvars  ̶  41%  uzskata, ka praktikantiem ir pietiekamas sociālās prasmes, lai izpildītu prakses programmu. 24% uzskata, ka sociālās prasmes ir labas, 25%  ̶  gandrīz pietiekamas. 8% respondentu atbildēja, ka praktikantiem sociālās prasmes ir nepietiekamas un 3%  ̶  teicamas.

 

MOTIVĀCIJA DARBAM

25% respondentu atbildēja, ka praktikantiem ir nepietiekama motivācija darbam. Tikai 34% uzskata, ka gandrīz pietiekama motivācija, bet 31%  ̶  pietiekama, tātad diezgan līdzīgi. Turpretim 11% uzskata, ka praktikanta motivācija darbam ir laba.

 

PRAKSES PROGRAMMU ATBILSTĪBA PRAKTIKANTA IZVĒLĒTAJAIPROFESIJAI

Tikai 6% no respondentiem aptaujā minēja, ka prakšu programmas ir pilnībā pietiekamas. 14% uzskata, ka nav pietiekamas. Kā daļēji pietiekamas atzīmēja – 49% respondentu un pietiekamas  ̶  31% respondentu.

 

TRŪKUMI PRAKSES LAIKĀ

Vairākums respondentu  ̶  37%  uzņēmumu pārstāvju uzskata, ka praktikantiem trūkst praktisko iemaņu.

24% - praktikantu trūkst motivācijas strādāt uzņēmumā.

13% - skolas intereses trūkums par praksi un praktikantu.

7% - praktikantu teorētisko zināšanu trūkums.

5% - saskarsmes trūkums.

Tikai 1% trūkst sadarbības ar prakses vadītāju (skola – praktikants).

 

Informatīvo ziņojumu sagatavoja un apkopoja Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes sekreteriāts.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv