10.06.2015: Poligrāfijas NEP paplašinās

Datums: 2015.06.10

2015.gada 10.jūnijā notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme, šoreiz Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) telpās Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 16.

Tā kā pēdējā laikā paplašinās dizaina joma, NEP papildināja savu dalībnieku loku no Latvijas Fotogrāfu savienības un Rīgas Amatniecības vidusskolas. 

 

Latvijas Fotogrāfu savienības valdes loceklis Arno Marnics (no labās) un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Augstākās izglītības padomes loceklis Andris Teikmanis

NEP sekretariātam vēstuli „Par izglītības programmas ,,Foto dizains" ar

iegūstamo specializāciju ,,foto dizaina speciālists " un izglītības programmas „Dizains" ar iegūstamo kvalifikāciju „multimediju dizaina speciālists” īstenošanu bija atsūtījusi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola.

 

Vadoties pēc Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozares izpētes precizētā 2.posma ziņojuma materiālu satura, jēdziena „iespiedindustrija” plašais nozaru kopums ietver arī dizaina, tajā skaitā foto dizaina, izstrādi, maketēšanu, konstruēšanu, kas nosaka šo darbību galaprodukta, piem., iepakojums, etiķetes,

reklāmas un informatīvie materiali u.c., izveidi, kas uzskatāma par sabiedrības patēriņa pamatslāņa sastāvdaļu. Mūsdienu iespiedindustrijai un saistītajām nozarēm piemīt augsti tehnologisks, uz zinašanu attīstību un izmaiņām balstīts līmenis, kas pieprasa atbilstošu darbinieku kvalifikāciju.

Ar šādu kā vienu no galvenajiem mērķiem Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola īsteno izglītības programmu ,,Foto dizains" ar iegūstamo specializāciju ,,Foto dizaina specialists", un ir gatava īstenot izglītības programmu ,,Dizains" ar iegūstamo kvalifikāciju ,,Multimediju dizaina specialists".

 

3. Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas informācija par multimediju dizaina speciālistu sagatavošanas nodrošināšanu skolā– ziņo Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolasdirektore Silvija Voitišķis

Ziņo Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolasdirektore Silvija Voitišķis

4. Par optimālo apjomu un kvalitāti dizaina izglītības programmām (multi­me­diju dizains, foto dizains), kuras īsteno pēc vidējās izglītības apgūšanas – ziņo KM Latvi­jas Nacionālā kultūras centra Vizuālās mākslas izglītības ekspertes Ilze Kupča un Elita Barisa

 

5. Par augstāko izglītību nozarē.Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas izstrādātais profesijas standarts "Dizaina producents" – ziņo LKA KK direktores vietniece studiju darbā Kristīne Paisuma; LU PPMF bakalaura studiju programmas „Māksla” akreditācija – ziņo LDDK deleģētais akreditācijas eksperts Artis Ērglis; AIP viedoklis – AIP loceklis, prof. A. Teikmanis

6. Par izmaiņām nozares profesiju kartē– ziņo nozares konsultante darba devēju satura jautājumosIeva Bečere

Nozares konsultante darba devēju satura jautājumos Ieva Bečere ziņo par izmaiņām nozares profesiju kartē

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

LBAS poligrāfijas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv