14.09.2015: Poligrāfijas NEP apspriež izmaiņu nozares profesiju kartē un nozares kvalifikāciju līmeņu un pamatprofesiju aprakstus

Datums: 2015.09.14

2015. gada 14. septembrī Rīgā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) namā Bruņinieku ielā 29/31 notika kārtējā Poligrāfijas NEP sapulce.

 

 

Iesākumā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārstāvji informēja par savām aktualitātēm, proti, par Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredzi Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam  ziņoja IKVD vecākais eksperts Māris Stinkulis un Guntars Loba, par Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošanu  izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā informēja vecākā eksperte Sarmīte Dīķe, bet  IKVD vecākā eksperte Diāna Vernera pastāstīja par Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultātiem un Pro­fe­sionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatu kā palīgu nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem.

IKVD vecākais eksperts Māris Stinkulis informē NEP

SIA „AC Konsultācijas” darba grupas vadītāja Iveta Lāce un eksperte Kristīne Vībane NEP locekļus informēja par pētījuma „Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši  Eiropas kvalifikāciju ietvar­struktūrai” izstrādes gaitu.

          Taču vislielākās diskusijas raisījās par izmaiņām nozares profesiju kartē un nozares kvalifikāciju līmeņu un pamatprofesiju ap­rak­stiem.

NEP diskusijas raisījās par izmaiņām nozares profesiju kartē un nozares kvalifikāciju līmeņu un pamatprofesiju ap­rak­stiem

Par izdarītajām izmaiņām nozares profesiju kartē un nozares kvalifikāciju līmeņu un pamatprofesiju ap­rak­stos informēja darba grupas vadītāja Iveta Lāce, PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga, drukas nozares darba devēju pārstāve Ieva Bečere un mediju nozares darba devēju pārstāvis Arno Marnics. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par atsevišķu profesiju nosaukumiem un profesiju savstarpējās saistības atveidošanu profesiju kartē un nolēma izstrādāto profesiju kartes aktualizācijas projektu un sagatavotos nozares kvalifikācijas līmeņu un pamatprofesiju aprakstus izmantot par pamatu turpmākajam darbam to papildināšanā un precizēšanā, veicot viedokļu saskaņošanu elektroniski.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

LBAS poligrāfijas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv