26.02.2014: Nozares ekspertu padomē (NEP)

Datums: 2014.03.10

2014.gada 26.februarī notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme

Par NEP Darba plāna izpildi 2013.gadā ziņoja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore, projekta nozares konsultante darba devēju satura jautājumos Ieva Bečere. NEP locekļi pieņēma informāciju zināšanai un atzina NEP darbu 2013. gadā par apmierinošu.

Notiek Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme

 

Savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs informēja par NEP darba plānu 2014.gadam.

Par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un LBAS priekšlikumiem Profesionālās izglītības likuma grozījumiem saistībā ar Nozaru ekspertu padomēm pastāstīja LBAS nacionālā koordinatore Ruta Porniece.

LDDK un LBAS priekšlikumi

 

NEP darba kārtībā bija arī Valsts Izglītības attīstībasaģentūras (VIAA) un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) vienošanās par finansējumu PIKC projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. Par to klātesošos informēja PIKC RVT Poligrāfijas centra direktors Agris Sondors.

Informē PIKC RVT Poligrāfijas centra direktors Agris Sondors

 

NEP apstiprināja arī Uzņemšanas plānus 2013./2014. mācību gadam  ESF finansētajās profesionālās izglītības programmās, kā arī iepazinās ar informāciju par projekta „Dari Latvijai” darbību karjeras izglītības jomā.

Nākošā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme notiks maijā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv