Ar ERAF atbalstu modernizēs PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūru

Datums: 2014.02.14

„Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga 7. februārī noslēdza vienošanos par finansējumu PIKC projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā."

 

"Svinīgajā vienošanās parakstīšanas pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa.”

 

Klāt bija arī metālapstrādes poligrāfijas un dzelzceļa nozaru darba devēju organizāciju pārstāvji. Vienlaikus tika parakstīts būvniecības līgums ar SIA „Merks”.

 

„Projekta „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana” kopējās attiecināmās izmaksas ir 9 566 741 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 8 227 397.26 EUR, valsts budžeta finansējums 1 339 343.74 EUR."

 

"Projekta īstenošanas gaitā tiks būtiski uzlabota PIKC īstenoto prioritāro profesionālās izglītības programmu infrastruktūra un modernizēts mācību aprīkojums, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Projekta gaitā ir plānots uzbūvēt gan teorētisko, gan praktisko mācību priekšmetu apguves centru Dārzciema ielā 64, Rīgā. Tiks iegādāts jauns mācību aprīkojums, materiālie līdzekļi un iekārtas. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2015. gada 31. augustam.”

 

 

 

Informāciju, izmantojot Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā esošo informāciju (http://sf.viaa.gov.lv/lat/aktualitates/?text_id=422), apkopoja:

Ieva Bečere, LDDK nozares konsultante darba devēju satura jautājumos