Darba vidē balstītas mācības – joprojām aktuāla tēma

Datums: 2015.03.17

2015.gada 17.-18.martā Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un starptautisko konsultāciju aģentūru „Ecorys” rīkoja semināru par darba vidē balstītajām mācībām Eiropā, kura laikā tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar darba vidē balstīto mācību kvalitātes aspektiem, efektīvas partnerības veidošanas iespējām un dažādiem sadarbības modeļiem ar darba devējiem Eiropas Savienības (ES) valstīs.

Itālijas Sociālo pētījumu institūta (Istituto per la ricerca sociale IRS)direktore Flavija Peše (Flavia Pesce) sniedza pārskatu par māceklības sistēmu ieviešanas shēmām ES dalībvalstīs laika periodā no 2007. līdz 2013.gadam.

Itālijas Sociālo pētījumu institūta (Istituto per la ricerca sociale IRS)vadošais pētnieks Dāvids Barbjeri (Davide Barbieri)direktore Flavija Peše (Flavia Pesce) un Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Zvīdriņa

 

Savā ziņojumā institūta direktore uzsvēra darba vidē balstītu mācību pozitīvo ietekmi uz darba tirgu un atspoguļoja mazo un mikrouzņēmumu iesaistīšanās veicināšanas atbalsta sistēmas nepieciešamību.

Flavija Peše analizēja arī modulārās izglītības sistēmas un individuālo mācību plānu pozitīvos aspektus.

Institūta vadošais pētnieks Dāvids Barbjeri (Davide Barbieri) informēja par likumiskās bāzes un akreditācijas nozīmi māceklības formu ieviešanas procesā.

Par aktuālo situāciju darba vidē balstītu mācību ieviešanā Latvijā informēja Latvijas IZM Izglītības departamenta eksperte profesionālajā izglītībāIlze Buligina.

IZM Izglītības departamenta eksperte profesionālajā izglītībā Ilze Buligina

 

         Savu viedokli par Latvijā īstenoto pieredzi izteica arī Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, konsultāciju firmas SIA „AC Konsultācijas” vadītājs Artūrs Caune, kā arīEkonomikas ministrijas pārstāvji.

 

SIA „AC Konsultācijas” vadītājs Artūrs Caune

 

No arodbiedrību puses pasākumā piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) sociāli ekonomisko jautājumu speciāliste, nacionālā koordinatore Ruta Porniece un Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

LBAS sociāli ekonomisko jautājumu speciāliste, nacionālā koordinatore   Ruta Porniece un Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

   Semināra dalībnieki vienojās parpriekšlikumu izstrādi darba vidē balstīto mācību sistēmas turpmākajai attīstībai Latvijā -nepieciešama likumiskā bāze darba vidē balstītu mācību ieviešanai un jāizstrādā atbalstoša finansējuma sistēma gan darba devēju, gan mācekļu motivēšanai.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv