Eiropas grāmatu ražotāji šoruden pulcējas Latvijā

Datums: 2013.11.07

              

Pateicoties veiksmīgai Latvijas iespiedindustrijas, jo sevišķi – grāmatu ražošanas – attīstībai Rīga šogad tika izraudzīta par Eiropas drukas un digitālo komunikāciju federācijas InterGraf Grāmatu ražotāju sekcijas ikgadējās tikšanās vietu. 2013. gada 16. un 17. septembrī Rīgā pulcējās vadošie grāmatu ražotāji no daudzām Eiropas valstīm.    

 

„Latvijas grāmatu ražotāji ir investējuši ievērojamus līdzekļus modernās iekārtās un darbinieku kvalifikācijas celšanā, notiek stabila kvalitatīva un kvantitatīva izaugsme, kas piesaista Eiropas kolēģu interesi,” tā Eiropas grāmatu ražotāju izvēli tikties Rīgā skaidro Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA). 

Sapulces dalībnieki no Austrijas, Beļģijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas 16. septembrī viesnīcasNeiburgs elegantajās konferenču telpās  noklausījās LPUA valdes locekles Janīna Blūmas ziņojumu par Latvijas iespiedindustriju un Krievijas portāla unipack.ru redaktora Mihaila stāstījumu par situāciju poligrāfijas nozarē Krievijas Federācijā.

InterGraf ģenerālsekretāre Beatrise Kloze (Beatrice Klose) sniedza vērienīgu ieskatu Eiropas iespiedindustrijas ekonomiskajā situācijā un attīstības tendencēs, kam sekoja sapulces dalībnieku stāstījums par nozares aktualitātēm viņu valstīs un interesanta viedokļu apmaiņa.

LPUA pārstāvji izmantoja iespēju citu valstu kolēģus iepazīstināt ar to, kas notiek Latvijas iespiedindustrijā. Ar lielu izbrīnu un neizpratni tika uzņemta vēsts par Latvijas VARAM rosinātā nesamērīgi lielā dabas resursu nodokļa piemērošanu iespiestajām reklāmām. Sapulces dalībnieki bija vienisprātis, ka papīrs ir videi daudz nekaitīgāks, vienkāršāk un videi draudzīgāk pārstrādājams nekā daudzi citi informācijas nesēji, jo, kā zināms, tieši papīru var pilnībā pārstrādāt un atkārtoti izmantot līdz pat septiņām reizēm. Savukārt elektroniskos informācijas nesējus gan par ekoloģiskiem un ilgtspējīgiem saukt nevar. Viens datu centrs patērē nesamērīgi vairāk enerģijas, kā arī rada nesamērīgi lielāku ekoloģisko kaitējumu, nekā papīra ražotāji un tipogrāfijas. Bez tam sapulces dalībnieki pauda viedokli, ka tādējādi tiek nesamērīgi ierobežots viens konkrēts reklāmas veids, radot nepamatotas priekšrocības pārējiem.

InterGrafizstāžu un sertifikācijas koordinatore Sofija Žerāra (Sophie Gerard) informēja par iespieddarbu apstrādes ISO standartu izstrādes gaitu. Sapulces dalībnieki tika iepazīstināti arī ar kārtību, kādā iespējama iespieddarbu marķēšana ar EU Ecolabel sertifikātu. Saspringtā darba diena noslēdzās ar jaukā noskaņā pavadītu vakaru „Trīs pavāru restorānā”.

17. septembrī ārvalstu kolēģi apmeklēja veiksmīgākos Latvijas grāmatu ražošanas uzņēmumus – SIA „Livonia Print” un „Jelgavas tipogrāfija” –, tur sajūsminoties par šo uzņēmumu rīcībā esošo moderno tehniku un augstu novērtējot izgatavotās iespiedprodukcijas kvalitāti.

Gan Latvijas uzņēmēji, gan viesi novērtēja pasākumu kā interesantu un lietderīgu un vienojās nākamgad tikties pie somu kolēģiem Helsinkos.

 

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija ir Eiropas drukas un digitālo mēdiju federācijas InterGraf dalīborganizācija. InterGraf pārstāv 24 Eiropas valstu iespiedindustrijas intereses, nodarbojas ar nozares interešu lobēšanu, informēšanu un nozares starptautiskās sadarbības veicināšanu.          

Pateicoties veiksmīgai Latvijas iespiedindustrijas, jo sevišķi – grāmatu ražošanas – attīstībai Rīga šogad tika izraudzīta par Eiropas drukas un digitālo komunikāciju federācijas InterGraf Grāmatu ražotāju sekcijas ikgadējās tikšanās vietu. 2013. gada 16. un 17. septembrī Rīgā pulcējās vadošie grāmatu ražotāji no daudzām Eiropas valstīm.

 

„Latvijas grāmatu ražotāji ir investējuši ievērojamus līdzekļus modernās iekārtās un darbinieku kvalifikācijas celšanā, notiek stabila kvalitatīva un kvantitatīva izaugsme, kas piesaista Eiropas kolēģu interesi,” tā Eiropas grāmatu ražotāju izvēli tikties Rīgā skaidro Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA). 

Sapulces dalībnieki no Austrijas, Beļģijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas 16. septembrī viesnīcasNeiburgs elegantajās konferenču telpās  noklausījās LPUA valdes locekles Janīna Blūmas ziņojumu par Latvijas iespiedindustriju un Krievijas portāla unipack.ru redaktora Mihaila stāstījumu par situāciju poligrāfijas nozarē Krievijas Federācijā.

InterGraf ģenerālsekretāre Beatrise Kloze (Beatrice Klose) sniedza vērienīgu ieskatu Eiropas iespiedindustrijas ekonomiskajā situācijā un attīstības tendencēs, kam sekoja sapulces dalībnieku stāstījums par nozares aktualitātēm viņu valstīs un interesanta viedokļu apmaiņa.

LPUA pārstāvji izmantoja iespēju citu valstu kolēģus iepazīstināt ar to, kas notiek Latvijas iespiedindustrijā. Ar lielu izbrīnu un neizpratni tika uzņemta vēsts par Latvijas VARAM rosinātā nesamērīgi lielā dabas resursu nodokļa piemērošanu iespiestajām reklāmām. Sapulces dalībnieki bija vienisprātis, ka papīrs ir videi daudz nekaitīgāks, vienkāršāk un videi draudzīgāk pārstrādājams nekā daudzi citi informācijas nesēji, jo, kā zināms, tieši papīru var pilnībā pārstrādāt un atkārtoti izmantot līdz pat septiņām reizēm. Savukārt elektroniskos informācijas nesējus gan par ekoloģiskiem un ilgtspējīgiem saukt nevar. Viens datu centrs patērē nesamērīgi vairāk enerģijas, kā arī rada nesamērīgi lielāku ekoloģisko kaitējumu, nekā papīra ražotāji un tipogrāfijas. Bez tam sapulces dalībnieki pauda viedokli, ka tādējādi tiek nesamērīgi ierobežots viens konkrēts reklāmas veids, radot nepamatotas priekšrocības pārējiem.

InterGrafizstāžu un sertifikācijas koordinatore Sofija Žerāra (Sophie Gerard) informēja par iespieddarbu apstrādes ISO standartu izstrādes gaitu. Sapulces dalībnieki tika iepazīstināti arī ar kārtību, kādā iespējama iespieddarbu marķēšana ar EU Ecolabel sertifikātu. Saspringtā darba diena noslēdzās ar jaukā noskaņā pavadītu vakaru „Trīs pavāru restorānā”.

17. septembrī ārvalstu kolēģi apmeklēja veiksmīgākos Latvijas grāmatu ražošanas uzņēmumus – SIA „Livonia Print” un „Jelgavas tipogrāfija” –, tur sajūsminoties par šo uzņēmumu rīcībā esošo moderno tehniku un augstu novērtējot izgatavotās iespiedprodukcijas kvalitāti.

Gan Latvijas uzņēmēji, gan viesi novērtēja pasākumu kā interesantu un lietderīgu un vienojās nākamgad tikties pie somu kolēģiem Helsinkos.

 

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija ir Eiropas drukas un digitālo mēdiju federācijas InterGraf dalīborganizācija. InterGraf pārstāv 24 Eiropas valstu iespiedindustrijas intereses, nodarbojas ar nozares interešu lobēšanu, informēšanu un nozares starptautiskās sadarbības veicināšanu. 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv