LPNA iesaistās Profesiju standartu izstrādē

2013.gada 23.jūlijā notika Poligrāfijas nozares profesijas standartu „Ofseta iespiedējs” un „Ofseta iespiedēja palīgs” izstrādes darba grupas seminārs

Šo profesiju standartu izstrādē no ASVG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrības piedalījās Deniss Pušņakovs  (no kreisās) un Kaspars Stenders .  Profesiju standartu izstrādi vadīja moderatores Jautrīte Ašurova (attēlā) un Diāna Vernera.

 

Darba grupas sanāksmē piedalījās poligrāfijas nozares ekspertu padomes (NEP) sekretariāts: no labās: Inta Annuškāne (Valsts Izglītības satura centrs), Ieva Bečere (Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija) un Aldis Misēvičs (Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība).

2013.gada 11.septembrī uz profesijas standarta „Teksta ievadītājs” izstrādāšanu kopā tika aicināti eksperti no dažādiem uzņēmumiem, lai kopīgi vienotos par prasmju apjomu, kas nepieciešams šajā amatā.

No LPNA kā eksperts piedalījās Toms Deģis (pirmais no labās) - SIA „Apgāds „Mantojums”” mākslinieks, maketētājs un grafiskais dizainers.

Arī šī profesiju standarta izstrādi vadīja moderatores Jautrīte Ašurova  un Diāna Vernera (priekšplānā).

Jāpiebilst, ka profesijas standarta „Poligrāfijas ražošanas tehniķis” izstrādē no LPNA puses piedalījās Marta Rauska - AS „VG Kvadra Pak”  pasūtījumu administratore, Agris Kirsons – SIA „Apgāds „Mantojums”” tipogrāfijas vadītājs un Boriss Pjatkins – SIA „Preses Nams Baltic” ražošanas direktors.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv