Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.09.14

2015.gada 14.septembrī plkst. 14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314.telpā notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmē tiks skatīti šādi jautājumi:

  1. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam;
  2. Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā;
  3. Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem;
  4. Pētījuma „Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” izstrādes gaita;
  5. Izmaiņu nozares profesiju kartē, nozares kvalifikāciju līmeņu un pamatprofesiju aprakstu un apspriešana.

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sekretariātu.