Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.02.26

2014.gada 26.februārī plkst.14:00 Latvija Darba devēju konfederācijas telpās, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

 

Darba kārtībā plānots skatīt šādus jautājumus (darba kārtība precizēta 24.02.2014.):

1.Nozares ekspertu padomes Darba plāna izpilde 2013.gadā;

2.Nozares ekspertu padomes Darba plāns 2014.gadam un tā apstiprināšana;

3.Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšlikumi Profesionālās izglītības likuma grozījumiem saistībā ar Nozaru ekspertu padomēm

4.Valsts izglītības attīstības aģentūras un Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas valsts tehnikums” (turpmāk - PIKC) vienošanās par finansējumu PIKC projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā;

5.Informācija par projekta „Dari Latvijai” darbību karjeras izglītības jomā.

 

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.