Sanāksme ar Poligrāfijas nozares modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes darba grupu un vērtēšanas ekspertiem

Datums: 2015.02.05

2015. gada 29. janvārī Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozares ekspertu padomes (NEP) sekretariāts Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās rīkoja Poligrāfijas nozares modulāro profesionālās izglītības programmu (MPIP) un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) satura izstrādes darba grupu un vērtēšanas ekspertu sanāksmi.

Poligrāfijas NEP: Ieva Bečere (LPUA), Aldis Misēvičs (LPNA), Dagnija Vanaga (PIKC RVT), Māris Dukurs (VISC)

Sanāksmes iemesls bija gan iepriekšējā NEP veiktās pārrunas starp MPIP un PKE jautājumu izstrādes darba grupas vadītāju A.Sondoru un Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vērtēšanas ekspertiem -  grāmatsējēja un iespieddarbu apstrādes speciālista profesijās A.Ērgli, poligrāfijas ražošanas tehniķa profesijā K.Kalniņu un M.Rausku, gan arī visu iesaistīto institūciju interese parprojekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” aktivitāšu – MPIP un PKE satura izstrāde - gaitu.

SIA “Serenus Projekts” darba grupas pārstāvji Agra Sondora (no labās) vadībā

Tikšanās laikā NEP sekretariāta viedokli par MPIP un PKE satura izstrādes gaitu izteica Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, savās pārdomās par galvenajiem kritērijiem, kas nosaka MPIP un PKE satura kvalitāti, dalījās PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga.                                                        

MPIP un PKE satura vērtēšanas eksperti Marta Rauska, Kristīne Kalniņa un Artis Ērglis minēja vairākus ieteikumus darba grupas iesniegto materiālu pilnveidošanas procesam.

   

Nozares ekspertes PKE satura vērtēšanai (no kreisās): Marta Rauska un Kristīne Kalniņa

Diskusijas laikā klātesošie vienojās par turpmākām saskaņotām darbībām veiksmīgai projekta materiālu izstrādei.

VISC konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos Inta Annuškāne

Pēc aktuālo darba kārtības jautājumu pārrunāšanas SIA “Serenus Projekts” darba grupa un vērtēšanas eksperti pievērsās tālākam praktiskam darbam pie MPIP un PKE satura nodevumu izstrādes.

 

Informāciju sagatavoja:

Aldis Misēvičs

LBAS nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos 

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv