Seminārs „Jauniešu personības izaugsme un karjeras attīstība” Jelgavā

Datums: 2014.04.03

2014. gada 3. aprīlī SIA „Jelgavas tipogrāfija” telpās pulcējās Jelgavas mācību iestāžu, pašvaldības un uzņēmēju pārstāvji, lai kopīgi meklētu risinājumus veiksmīgākai jauniešu iesaistīšanai darba tirgū. Semināru projekta „Dari Latvijai” ietvaros organizēja biedrība „Alternatīvā Attīstība”. Organizatoriskos jautājumus palīdzēja risināt Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP, bet telpas pasākuma norisei piedāvāja SIA „Jelgavas tipogrāfija”.

Seminārā piedalījās Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Evita Mikiško un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktores vietniece  Skaidrīte Bukbārde, Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas 4. un 5. vidusskolas pedagogi un audzēkņi Jelgavas Tehnikuma direktore Janīna Rudzīte, PIKC Rīgas Valsts tehnikums direktore Dagnija Vanaga, LLU profesionālās karjeras konsultante Santa Tuherma. Darba devējus pārstāvēja  Jelgavas tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis un personāla vadītāja Ligita Makstniece, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, „Elvi” grupas un „Vita mārkets” personāla vadītāja Vita Rendeniece, SIA „Igate” personāla vadītāja Dace Zviņģele un SIA „Fortum Jelgava” personāla vadītāja Ilona Goluboviča.

Semināra dalībnieki vispirms iepazinās ar uzņēmuma ražotni, prasībām, kas tiek izvirzītas tā potenciālajiem darbiniekiem, un saražoto produkciju – galvenokārt grāmatām. Biedrības „Alternatīvā Attīstība” vadītāja Inga Bite pastāstīja par metodēm, ar kādām tiek izzināti bērnu un jauniešu nākotnes plāni un noskaidrota to piemērotība izvēlētajām profesijām. Vairāku stundu ilgā diskusijā semināra dalībnieki apsprieda iespējamās sadarbības formas un metodes un nonāca pie šādiem secinājumiem:

·       karjeras izglītības programma ir atbalstāma un iespēju robežās ieviešama visās Jelgavas vidusskolās;

·       piemērotākais apmācāmo vecums ir 6.–7., 7.–9. un 11.–12. klašu grupas. Katrai klašu grupai īstenojamas atbilstošas programmas;

·       jātiecas pēc regularitātes, nevis ātriem rezultātiem;

·       projekts īstenojams, iesaistoties skolu karjeras konsultantiem un pedagogiem;

·       jāizmanto plašs un samērā brīvs metožu pielietojums;

·       jānodrošina iespēja skolēniem brīvprātīgi pieteikties programmā;

·       jāattīsta skolēnu vispusīga praktiska iesaistītīšanās konkrētu uzņēmumu un profesiju ikdienas darba izprašanā un veikšanā;

·       jāveicina skolēnu komunikāciju kā savā starpā, tā ar citām personām;

·       jāieinteresē arī tos skolēnus, kuri parasti atturas no iesaistīšanās dažāda veida nodarbēs;

·       jāveicina sadarbību ar uzņēmējiem, kas ir ieinteresēti nākotnē iegūt labus darbiniekus;

·       jāpaplašina, saturiski jābagātina, jāracionalizē un jāpilnveido esošo darbu karjeras izglītības jomā.

Apspriežot turpmākās sadarbības plānus, semināra dalībnieki vienojās, ka ar 2014./2015. mācību gadu vajadzētu īstenot programmu, kas paredz, ka:

·       skolotāji, karjeras konsultanti, sociālie pedagogi un psihologi piedalās pašizaugsmes treniņos un citu metodiku apguvē, lai iegūtās zināšanas izmantotu regulārā darbā ar skolēniem un jauniešiem;

·       skolotāji, karjeras konsultanti, sociālie pedagogi un psihologi kopā ar projekta speciālistiem 2 reizes mācību gadā katrā klasē novada pašizaugsmes treniņus (kopā 1,5 h), izvirzot speciālu mērķi katrai klasei vai interešu grupai;

·       tehnikumi un augstskolas paredz laiku 2 reizes mācību gadā viesoties skolās interešu grupās vai klasēs;

·       uzņēmumi un konkrētu profesiju pārstāvji 2 reizes mācību gadā viesojas skolās interešu grupās vai klasēs;

·       skolas organizē ekskursijas uz projektā iesaistītajiem uzņēmumiem;

·       uzņēmumi ieinteresētos jauniešus no 14 gadu vecuma iesaista uzņēmuma darbībā, lai tiem rastos iespēja pārliecināties par savu ieinteresētību un/vai piemērotību konkrētai videi, darbam un profesijai;

·       balstoties uz uzņēmumu, mācību iestāžu un pašvaldības sadarbību, pilnveidot atslēgas cilvēku – karjeras konsultantu un pedagogu – izglītības līmeni un prasmes strādāt ar jauniešiem.

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP pēc dalības šajā seminārā guva pārliecību, ka tieši šādā daudzpusējā sadarbībā ir iespējams veicināt jauniešu izpratni par dažādām tautsaimniecības nozarēm un palīdzēt viņiem izvēlēties sev tīkamāko un piemērotāko profesiju.

Interesentiem iesakām iepazīties ar biedrības „Alternatīvā Attīstība” un projekta mājas lapu www.darilatvijai.lv.

 

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sekretariāta vārdā

 

Ieva Bečere, projekta konsultante darba devēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv