Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.11.06

2015. gada 6. novembrī, plkst. 15 00 Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes un RTU Dizaina tehnoloģiju institūta telpās Ķīpsalas ielā 6 (iepriekš Āzenes 18), 2. stāvā 206. kabinetā notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sanāksme.

Profesionālā izglītība Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē. Atskaņas pēc NEP sanāksmes 06.11.2015.

Datums: 2015.11.06

 
Saskaņojot uzņemšanas plānus nozares profesijās, rodas diskusija par profesionālajās izglītības iestādēs sagatavoto „jauno profesionāļu” atbilstību speciālistu pieprasījumam darba tirgū.

Vispārīgu ieskatu darba devēju pieprasījumam pēc konkrētiem speciālistiem ar noteiktām kompetencēm sniedz neliels pētījums. Pētījumā izskatīti darba piedāvājumu interneta portāli (SS.lv - https://www.ss.lv, CV.online - https://www.cv.lv, CV.market - http://www.cvmarket.lv, Nodarbinātības valsts aģentūra -  http://cvvp.nva.gov.lv). Lai arī pētījums neietver visus avotus par brīvajām vakancēm un informācijas izskatīšanas laika posms ir viena diena, tomēr iegūtā informācija sniedz aptuvenu priekšstatu par esošās situācijas faktisko ainu (jāparedz, ka piedāvāto brīvo vakanču ir vairāk un arī citās nozares profesijās).

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme

Datums: 2015.10.01

2015.gada1.oktobrī plkst. 10:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme

Datums: 2015.06.19

2015. gada 19. jūnijā, plkst.10 00 VIAA telpās Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares NEP sanāksme.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme

Datums: 2015.03.13

2015.gada 13.martā plkst. 13:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.01.20

2015. gada 20. janvārī plkst.14:00 Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Nozaru ekspertu padomes veic izglītības iestāžu aptauju par pieejamiem mācību materiāliem

Datums: 2014.09.02

Lai veiksmīgāk apzinātu informāciju par pieejamajiem mācību materiāliem Nozaru ekspertu padomes izveidojušas aptauju izglītības iestādēm “Par izglītības iestādes izmantojamajiem un pieejamajiem mācību materiāliem".

Nozares 2013.gada izvērtējums

Datums: 2014.06.17

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sekretariāts ir apkopojis informāciju par aktuālajiem jautājumiem nozarē, kā arī nozares darbības raksturojumu 2013.gadā.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana nozares ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.03.20

2014.gada 20.martā plkst.10:00 Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta sadarbība ar darba devējiem studentu prakses vietu nodrošināšanai

Datums: 2014.02.27

Rīgas Tehniskā universitāte ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim apģērbu un tekstila tehnoloģijās. Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā (TTDI) iespējams apgūt specialitātes divās programmās: „Apģērbu un tekstila tehnoloģijas” (specialitātes: apģērbu tehnoloģija; tekstila tehnoloģija; apģērbu konstruēšana; apģērbu un tekstila patēriņzinības) un „Dizaina un materiālu tehnoloģijas” (specialitātes: tekstiliju dizains un tehnoloģija; apģērbu dizains un tehnoloģija; ādlietu dizains un tehnoloģija; koka dizains un amatnieciskās tehnoloģijas), studiju noslēgumā iegūstot profesionālā bakalaura grādu un pēc izvēles turpinot studijas maģistrantūrā un vēlāk – diktorantūrā.