Darba vidē balstītā apmācība. Atskaņas pēc konferences - 1

 

2014. gada 26. novembrī sadarbībā ar Vācijas pārstāvniecību Latvijā notika konference, veltīta Darba vidē balstītu mācību (DVB) ieviešanai Latvijas profesionālajās skolās. To vadīja Mārena Diale-Šelšmidta, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras izpilddirektore.

 

Atkāpe:

Ar jēdzienu ”Darba vidē balstītas mācības (DVB mācības)” tiek saprasta: „...izglītošanas pieeja, kad izglītojamais praktiskās iemaņas un zinības galvenokārt apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, un tikai salīdzinoši nelielu laika daļu (vairumā gadījumu mazāk par pusi) pavada profesionālās izglītības iestādē, apgūstot teorētiskās zināšanas”. Šāds jēdziena skaidrojums lasāms „Informatīvajā ziņojumā "Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā  http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40319533

Jau „24 Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek īstenotas profesionālās izglītības

programmas, kurās vairāk kā 50% veido mācīšanās darba vietā. Piemēram,

Austrijā, Vācijā un Dānijā 30% izglītojamo apgūst profesiju, mācoties izglītības

programmās, kuru lielāko daļu veido mācīšanās darba vietā.” http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/20130916_mac_darba_vieta.pdf

Konferenci ar apsveikuma runu atklāja Vācijas vēstniece Latvijā V. E. Andrea Viktorīna. Vēstniece izteica apbrīnu par Latvijas valstī paveikto, it īpaši pēdējos gados un ar gandarījumu atzīmēja Latvijas-Vācijas vienošanos par jauniešu bezdarba problēmu risināšanu. Tomēr Viktorīnas kundze arī norādīja, ka duālā izglītība ir cits ceļš profesijas apgūšanai un apmācībā jāņem vērā jauniešu individuālās spējas: ja vieniem veiksmīgāka ir praktisko iemaņu apgūšana, tad citiem labāk var padoties teorētisko zināšanu apguve. Un katram savs ceļš dzīvē jāveido saskaņā ar viņa individuālajām dotībām.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sandra Liepiņa novērtēja pirmo DVB pilotprojektu rezultātus Latvijā, kas tiek realizēti, sadarbojoties skolām un uzņēmumiem, kā veiksmīgus. IZM valsts sekretāre atzīmēja pilotprojektu pieredzes ieguvumu turpmākiem DVB mācību ieviešanas risinājumiem profesionālajās skolās un norādīja, ka gūtās atziņas kalpos par pamatu likumu grozījumiem. Turpmākajos gados profesionālās izglītības pilnveidošanas atbalstam tiks koncentrēts vairāk līdzekļu, ieguldot infrastruktūrā, mācību satura reformās, skolotāju tālākizglītībā, pārvaldībā, kā arī karjeras izglītības ieviešanai profesionālās izglītības iestādēs. Liepiņas kundze pozitīvi uzteica arī Darba devēju iesaisti profesionālās izglītības attīstībā. Sadarbību plānots attīstīt, ieviešot skolās profesionālās izglītības konventu.

„Beruflichkeit”, šo jēdzienu kā atslēgas vārdu profesionālās kvalifikācijas ieguvēja prasmju kvalitātei savā runā pieminēja Nīls Meiers, Vācijas izglītības un Pētniecības ministrijas pārstāvis. Latviešu valodā nav tieša tulkojuma šim vācu vārdam, bet jēdziens ietver profesionālās prasmes, spējas, gatavību darboties attiecīgajā profesijā. Apgūstot praktiskās iemaņas reālā darba vidē, iespējams izglītību tuvināt praksei. Bet, kā vienu no svarīgiem punktiem, kam jāpievērš uzmanība projekta īstenošanā, akcentēja Mārena Diale-Šelšmidtas kundze, norādot uz sadaļu, kas veltīta profesionālo skolu pedagogu izglītošanai uzņēmumos.

Ar gūto pieredzi darba vidē balstītas apmācības ieviešanā profesionālajās skolās konferencē dalījās arī Vācijas-Slovākijas Tirdzniecības kameras un VETnet (saīsinājums no angļu – Dual Vocational Training worldwide network) projekta vadītāja Željka Šenkoviča, minot kā svarīgu iemeslu Darba vidē balstītās apmācības ieviešanai Slovākijā, valstī augsto bezdarba līmeni jauniešu vidū – 33,7% (salīdzinājumam Latvijā tas ir 23,2%), tāpat arī dubulto investēšanu jauniešu apmācībai – pirmo reizi skolā un otrreiz, apmācot praktiski uzņēmumā - jau esošajā profesionālās izglītības sistēmā. Slovākijas DVB ieviešanas prakse ietver 1 dienas mācības skolā un 4 dienas praksi uzņēmumā. Piemēram, uzņēmums „Volkswagen” nodrošina 80% praksi no kopējā mācību laika.

Kopumā VETnet projekta mērķis ir sniegt padomus un atbalstu DVB pilotprojektu iniciatīvām. DVB apmācību ieviešana profesionālajās skolās varētu uzlabot profesionālās izglītības imidžu. Jāpiezīmē, ka šobrīd arī Latvijā profesionālā izglītība ir maz-populāra, neskatoties uz to, ka pēdējos gados gan vērojama popularitātes pieaugšana atsevišķās nozarēs. Jauniešu interesi par profesiju apguvi skolās, kur tiek praktizēta DVB apmācība, varētu piesaistīt atraktīvas prakses iespējas. Bet, valsts līmenī varētu celt profesionāļu konkurētspēju Eiropas valstu starpā darba tirgū.

Projekta atbalsta personas Latvijā, pie kurām var griezties skolas un uzņēmumi, kas ieinteresēti DVB apmācībā, ir: Ramona Neuse, projekta vadītāja, un Diāna Krastiņa, projekta asistente: http://www.ahk-balt.org/lv/projekti/vetnet-arodizglitibas-eksports/

Informāciju sagatavoja: Ingrīda Šahta,

LDDK Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru konsultante darba devēja satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv