Duālās apmācības sistēmas ieviešana Tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē

Datums: 2013.11.29

 

Kopš 2013.gada 1.septembra Valmieras profesionālā vidusskola sadarbībā ar AS „Valmieras stikla šķiedra”, uzsākusi īstenot duālo (darba vidē balstītu) profesionālās izglītības programmu „Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists”. Programmas audzēkņiem pusotra gada laikā ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju paralēli mācībām, praktizējoties AS „Valmieras stikla šķiedra” uzņēmuma ražotnēs. Programmas apguvē ir iesaistīti 17 jaunieši.

Šāda iecere par programmas nepieciešamību radās divus gadus atpakaļ, kad tiekoties ar nozares pārstāvjiem nozaru ekspertu padomes sanāksmē tika aktualizēts jautājums par kvalificēta darba spēka trūkumu nozarē, tai skaitā arī Vidzemes reģionā.

Programmas iedzīvināšanas procesā lielu ieguldījumu deva katra iesaistītā puse:

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents G.Strazds - celmlauzis, kas pamatoja, pierādīja un lika noticēt valstij par šādas programmas realizācijas nepieciešamību, kā arī aktīvi piedalījās izglītības programmas izstrādes procesos.

Nozaru ekspertu padome koordinēja profesijas standarta izstrādi, piesaistot speciālistus no dažādiem Latvijas tekstiluzņēmumiem un līdzdarbojās izglītības programmas izstrādes procesā, kā arī veicināja visu iesaistīto pušu sadarbību.

AS „Valmieras stikla šķiedras” vadība un darbinieki bija galvenie, kas noteica izglītības programmā apgūstamās kompetences, piedalījās profesijas standarta izstrādē. Liels paldies uzņēmuma personāla daļas vadītājai Doloresai Volkopai, kas nodeva informāciju AS „Valmieras stikla šķiedra” prezidentam Andrim Oskaram Butānam par šādas izglītības programmas realizācijas iespējām, kas iniciēja programmas izveidi Valmieras profesionālā vidusskolā, kas uzņēmās izglītības programmas izstrādi un tālāko tās realizāciju sadarbībā ar AS „Valmieras stikla šķiedra”.

 

 

Apgūstamās profesijas prasības ir izstrādātas kopā ar citu Latvijas tekstiliju ražošanas uzņēmumu pārstāvjiem, tādēļ programma ir universāla un attiecināma uz jebkuru uzņēmumu, kas nodarbojas ar tekstiliju izgatavošanu.

 

Foto "Lauku Avīze"

 

40 % no mācību laika audzēkņi velta teorijas apguvei, bet 60% pavada uzņēmumā reālā darba vidē apgūstot profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas, kur viņi ļoti nopietni tiek sagatavoti darba dzīvei. Programma ir apgūstama 1,5 gada laikā, kur audzēkņi paralēli ESF 70 Ls stipendijai saņem finansiālu atbalstu no AS „Valmieras stikla šķiedra” 75 Ls apmērā pirmajā semestrī, 150 Ls otrajā semestrī un trešajā – 200 Ls. Lielākais ieguvums jauniešiem ir trīspusējais līgums, kas slēgts starp izglītības iestādi, uzņēmumu un audzēkni un garantē darba vietu pēc mācību beigšanas jeb kad tiks apgūta profesija un sekmīgi nokārtots kvalifikācijas eksāmens.

Nozares pārstāvji uzskata, ka duālā izglītība ir taisnākais un efektīgākais ceļš jauniešu iesaistei darba tirgū. Duālās izglītības sistēmas celmlaužiem noteikti ir jābūt lielajiem uzņēmumiem.

Jau dažu mēnešu laikā kopš izglītības programma tiek realizēta, ir pierādījies, cik spējīgi, stabilitāti iegūt griboši ir jaunieši un, ka duālās  izglītības programma ieviešana  ir pareizais risinājums.

Duālās mācību sistēmas ieviešanai un realizācijai valsts līmenī vēl būtu jāpanāk, lai algas, ko maksā uzņēmums duālās izglītības apguves laikā netiktu apliktas ar nodokļiem, kā arī, lai audzēkņi tiktu apdrošināti par valsts līdzekļiem ne tikai kvalifikācijas praksē, bet visa mācību procesa laikā.

 

Informāciju sagatavoja:

Liena Subatiņa – Brazeviča, Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares konsultante

Sandra Pfeifere, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultante

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv