DVB Latvijā apmācības pilotprojektu veiksmes stāsti un atziņas. Atskaņas pēc konferences - 2

Arī Latvijā jau vairākās profesionālajās skolās tiek īstenoti pirmie projekti Darba vidē balstītās apmācības ieviešanai

 

 

Atkāpei:

Izglītības un zinātnes ministrijas 2013./2014.mācību gadā uzsāktajā pilotprojektā DVB mācības šobrīd īsteno sešas profesionālās izglītības iestādes: Ventspils Tehnikums, Ogres tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Jelgavas Tehnikums, Valmieras Profesionālā vidusskola un Jelgavas Amatu vidusskola. Kopumā mācībās iesaistījušies ap 130 izglītojamo, apgūstot 17 dažādas izglītības programmas sadarbībā ar 29 uzņēmumiem. http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40319533

26. novembra konferencē par gūto pieredzi DVB apmācības pilotprojektos dalījās 4 uzņēmumu un 1 skolas pārstāvji: Valmieras stikla šķiedra AS, Valmiera; Hanzas elektronika SIA, Ogre; Livonia Print SIA, Rīga; Bucher Municipal SIA, Ventspils; Rīgas Amatniecības vidusskola.

Doloresa Volkopa, Valmieras stikla šķiedra AS, personāla vadītāja, pastāstīja par DVB apmācības ieviešanas pieredzi Valmieras Profesionālajā vidusskolā un audzēkņu apmācības rezultātiem uzņēmumā. 2014. gada 24. oktobrī pēc 1,5-gadīgās programmas absolvēšanas 11 jaunieši (2013. gada 1. septembrī mācības uzsāka 19 jaunieši) ieguva kvalifikāciju Tekstiliju ražošanas speciālists, no kuriem 6 turpina strādāt uzņēmumā. Turklāt, kvalifikācija ietver 5 dažādas specializācijas.

 

DVB apmācību programma Valmieras profesionālajā vidusskolā izveidota tā, lai 3 dienas nedēļā jaunieši varētu apgūt praksi uzņēmumā, bet 2 dienas nedēļā mācības notiktu skolā, apgūstot teorētiskās zināšanas un atsevišķus vispārizglītojošos priekšmetus, kā piemēram, svešvalodu. Uzņēmumā jaunieši mācās ne tikai profesionālās prasmes, bet arī disciplīnu un drošību darba vidē, un attieksmi pret darbu – izkopj pienākuma apziņu un atbildību. Nodarbības uzņēmumā vada darbaudzinātājs.

„Kas ir jaunietis darba devējam?”, jautāja Volkopas kundze, norādot uz nepieciešamību noteikt profesiju studējošo jauniešu statusu, lai uzņēmums varētu atbalstīt audzēkņus ar stipendiju. Tika minētas arī problēmas, kādas novērotas apmācības ieviešanas laikā, piemēram, profesionālo apmācību skolotājam nepietiek tikai ar zināšanām profesionālajā jomā, bet ir nepieciešamas arī pedagoģiskās zināšanas un prasmes. Šo problēmu atzīmēja arī Alvis Vagulis, uzņēmuma Hanzas elektronika SIA pārstāvis, prezentējot Ogres Tehnikuma rezultātus DVB ieviešanā.

Gandarījumu par pilotprojektu realizācijas laikā paveikto un gūto pauda arī pārējie uzņēmumu un skolas pārstāvji, un skolu audzēkņi to apstiprināja gan klātienē, gan Rīgas Amatniecības vidusskolas skolēnu sagatavotajos video, kas tapuši DVB apmācības laikā Latvijas televīzijā. Kopumā jaunieši atzīmēja šādas priekšrocības:

 • Nav jāmeklē darbs pēc skolas absolvēšanas;
 • Praksē vairāk iemācās;
 • „Es zinu, kā ir strādāt”;
 • „Es nāku uz darbu ar prieku”;
 • Darbs ir sirdslieta;
 • Šāds apmācības veids atmaksājas un par rezultātu ir prieks;
 • Skolā uzdoto uzdevumu var apskatīties uzņēmumā praktiski.

Noslēgumā turpmāk risināmie jautājumi pilnvērtīgai DVB apmācības ieviešanai profesionālajās izglītības iestādēs:

 • Nepieciešama plašāka skolu un uzņēmumu iesaiste;
 • Jāizskata iespējas ieviest DVB arī augstskolās;
 • Jāsakārto likuma aspekti attiecībā uz iespēju uzņēmumiem maksāt stipendijas;
 • Profesionālo izglītības iestāžu skolotāju un darbaudzinātāju uzņēmumos pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas;
 • Resursu jautājums, realizējot DVB uzņēmumā.

Konferences atmosfērā ieskanējās cerība, ka nākotnē arvien vairāk jauniešu pievērsīsies profesijas apguvei un sapratīs, ka profesionālā izglītība ir vērtība.

Informāciju sagatavoja: Ingrīda Šahta,

LDDK Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru konsultante darba devēja satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv