Nozares popularizēšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Datums: 2013.11.29

Projekta ietvaros „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001” ietvaros Tekstilnozares nozaru ekspertu padome piedāvā vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem iepazīties ar profesionālās izvēles un izaugsmes iespējām Tekstilizstrādājumu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē un ar to saistītajās profesijās.

Lai netraucētu mācību iestāžu ierasto dienas ritmu, prezentāciju un praktisko nodarbību laiki tika saskaņoti ar mācību stundu grafikiem (mājturība, klases stunda u.t.t.).

Praktiskā nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar tradicionālo apģērbu izgatavošanu šūšanu, kur nodarbību laikā katrs skolēns varēja pagatavot sev kādu aksesuāru vai apģērbu, bet teorētiskās lekcijas laikā jaunieši tika iepazīstināti ar īsu ieskatu Latvijas tekstila vēsturē un mūsdienu tekstilnozares attīstības jomām: tehniskie tekstilizstrādājumi, mājas tekstils, apģērbs, valkāšanai piemērota elektronika, tekstilizstrādājumu pielietojums medicīnas nozarē, jaunākie tekstilmateriāli un apģērbi, dabīgo tekstilmateriālu ražošanas izejvielas, mode. Papildus tika sniegta informācija par izglītības iespējām Latvijā nozares profesiju apgūšanā.

Septembra beigās tika izsūtītas informatīvās vēstules apmēram 50 vispārizglītojošajām mācību iestādēm, tai skaitā vidusskolām.2013.gada oktobrī un novembrī tika apmeklētas 10 mācību iestādes: Taurupes pamatskola, Meņģeles psk., Mazozolu psk. Vidrižu psk. Ķeipenes psk. Dzimtmisas psk., Raiskumu speciālā internātpamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola, Madlienas vidusskola un Ogres 1. vidusskola.

 

Skolēni ar lielu interesi vēroja un klausījās prezentāciju, kā arī aktīvi iesaistījās praktiskajās nodarbībās.

Braucienu laikā gūtās pieredzes ietvaros  jāatzīst, ka Latvijā aug daudz talantīgu un darboties gribošu jauniešu, vērojama liela interese par tādas profesijas  apgūšanas iespējām, kur nākotnē būtu iespējams atrast darbu un nopelnīt cienīgu darba algu. Iespēju un savu zināšanu ietvaros tika sniegta informāciju arī par citās nozarēs pieprasītākajām profesijām.

 

 

 

Pedagogi un jaunieši atzinīgi novērtēja nozaru konsultantu darbu un aicināja nākamgad atgriezties un uzšūt vēl kaut ko.

 

Izsakām pateicību:

VRUA prezidentam G.Strazdam par bagātīgu informatīvo materiālu prezentācijas izstrādei.

SIA «Spectre Latvia», SIA «New Rosme» un SIA «Comvill» par atbalstu materiālam nodrošinājumam (audumi, mežģīnes, lentītes, diegi).

L.Subatiņai-Brazevičai par tehniskās bāzes nodrošinājumu (overloks, šujmašīna, plakanvīles mašīna, adatas, lineāli, šķēres).

 

Informāciju sagatavoja:

Liena Subatiņa - Brazeviča, Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares konsultante

Sandra Pfeifere, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultante

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv