Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.02.06

2014.gada 6.februārī, plkst. 10:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 3.stāvā, Rīgā notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Nozares popularizēšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Datums: 2013.11.29

Projekta ietvaros „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001” ietvaros Tekstilnozares nozaru ekspertu padome piedāvā vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem iepazīties ar profesionālās izvēles un izaugsmes iespējām Tekstilizstrādājumu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē un ar to saistītajās profesijās.

Duālās apmācības sistēmas ieviešana Tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē

Datums: 2013.11.29

Kopš 2013.gada 1.septembra Valmieras profesionālā vidusskola sadarbībā ar AS „Valmieras stikla šķiedra”, uzsākusi īstenot duālo (darba vidē balstītu) profesionālās izglītības programmu „Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists”. Programmas audzēkņiem pusotra gada laikā ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju paralēli mācībām, praktizējoties AS „Valmieras stikla šķiedra” uzņēmuma ražotnēs. Programmas apguvē ir iesaistīti 17 jaunieši.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme

Datums: 2013.11.14

2013.gada 14.novembrī plkst. 15:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

Izstāde „RTU Karjeras diena”

Rīgas Tehniskā universitāte šī gada 20. martā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā rīkoja RTU Karjeras dienu. Vairāk nekā 100 dažādu uzņēmumu kopumā 21 nozarē ikvienam interesentam piedāvāja iespēju veidot nākamo pakāpienu karjeras izveidē. 

Izstāde Ķīpsalā „Baltic Fashion & Textile”

Mūzikas dunoņa, cilvēku burzma, ar šūtiem apģērbiem, kažokādām, dažādām greznumlietiņām, diegiem, dzijām, rokdarbiem un šūšanas iekārtām pildīti stendi laipni aicina apstāties un iegriezties tajos. Tā no 4. līdz 6. aprīlim sevi manifestēja Latvijas un ārzemju tekstilrūpniecība Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā http://www.bt1.lv/bt1/fashion/index.php

Darba vidē balstītā apmācība. Atskaņas pēc konferences - 1

2014. gada 26. novembrī sadarbībā ar Vācijas pārstāvniecību Latvijā notika konference, veltīta Darba vidē balstītu mācību (DVB) ieviešanai Latvijas profesionālajās skolās. To vadīja Mārena Diale-Šelšmidta, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras izpilddirektore.

DVB Latvijā apmācības pilotprojektu veiksmes stāsti un atziņas. Atskaņas pēc konferences - 2

Arī Latvijā jau vairākās profesionālajās skolās tiek īstenoti pirmie projekti Darba vidē balstītās apmācības ieviešanai

Vai „Šuvēja” profesijai ir „nākotne”?

Nozares īss raksturojums uz 2014. g. 1. semestri:

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē nodarbināti vairāk nekā 13 tūkstoši strādājošo apmēram 700 uzņēmumos, no kuriem lielākā daļa ir nelieli individuālie uzņēmumi, kuri saražoto produkciju realizē praktiski tikai Latvijā.  Savukārt no tiem nozarei nozīmīgi ir apmēram 100 uzņēmumi, kuri dod 75 % no kopējā nozares apgrozījuma un 98 % no eksporta