RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta sadarbība ar darba devējiem studentu prakses vietu nodrošināšanai

Datums: 2014.02.27

Rīgas Tehniskā universitāte ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim apģērbu un tekstila tehnoloģijās. Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā (TTDI) iespējams apgūt specialitātes divās programmās: „Apģērbu un tekstila tehnoloģijas” (specialitātes: apģērbu tehnoloģija; tekstila tehnoloģija; apģērbu konstruēšana; apģērbu un tekstila patēriņzinības) un „Dizaina un materiālu tehnoloģijas” (specialitātes: tekstiliju dizains un tehnoloģija; apģērbu dizains un tehnoloģija; ādlietu dizains un tehnoloģija; koka dizains un amatnieciskās tehnoloģijas), studiju noslēgumā iegūstot profesionālā bakalaura grādu un pēc izvēles turpinot studijas maģistrantūrā un vēlāk – diktorantūrā.

Laika periodā no 2012. gada 16. janvāra līdz 2014. gada 16. janvārim (2 gadi) studenti 3. un 4. kursā, kā arī maģistrantūras studiju laikā ir izgājuši prakses dažādos Latvijas tekstiluzņēmumos, RTU TTD institūtā, kā arī ārzemju augstskolās studentu apmaiņas programmu ietvaros. Dizaina un materiālu tehnoloģijas programmā studentes praksi lielākoties pavada institūtā modes mākslinieces Mg. art. Skaidras Deksnes modes dizaina meistardarbnīcā (50% no visiem programmas studentiem, skat. 1. att.), izstrādājot tērpu kolekcijas, sākot ar mākslinieciski jaunradītu ideju, skicēm, pielietojot mākslinieces izveidoto īpašo metodi apģērbu konstruēšanā un noslēdzot ar gatavās kolekcijas demonstrējumu uz „mēles” modes skatē „Ķīpsalas pavasaris”, kā arī izstrādātu tekstiluzņēmuma projektu. 

1. att. Prakses uzņēmumos Materiālu tehnoloģijas un dizaina programmā

Studenti, kas specializējušies Tekstiliju dizainā un tehnoloģijās, praksi iziet Mg. sc. ing. Māra Maniņa individuālajā aušanas darbnīcā, savukārt koka dizaina un amatniecisko tehnoloģiju studenti – dažādos kokapstrādes un interjera dizaina uzņēmumos, neliels skaits studentu praksi iziet ar specialitāti pakārtoti vai netieši saistītos uzņēmumos (piemēram, apdrukas pakalpojumi, veikali u.c.).

Apģērbu un tekstila tehnoloģijas programmas studenti praksi iziet dažādos tekstiluzņēmumos: gan lielajos, vidējos, gan arī mazajos. Pamatā studenti prakses vietu meklē paši vai ar pasniedzēju palīdzību, kā arī bieži vien tekstilrūpniecības uzņēmumi ir aktīvi un, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, paši piedāvā prakses vietas RTU TTDI studentiem atkārtoti. Visaktīvāk katru gadu sadarbībā ar augstskolu iesaistās SIA „Spectre Latvia”, kur pēdējo divu gadu laikā praksi izgājuši 8 studenti, kā atsaucīgi uzņēmumi jāpiemin arī „New Rosme”, „Label Pro”, „Solutions”, „Lauma Fabrics” u.c. (skat. 2. att.).

2. att. Prakses uzņēmumos Apģērbu un tekstila tehnoloģijas programmā

Prakses laikā studenti iepazīstas ar uzņēmumu un veic individuālo uzdevumu - izpēta viena modeļa ražošanu no idejas skices līdz gatavai kolekcijai, ieskaitot konstruēšanas un modelēšanas, kā arī apstrādes iespējas uzņēmumā (sagatavošana/ piegriešana/ šūšana/ HTA/ iepakošana), paralēli iepazīstoties ar ražošanas plūsmu un iekārtām, kā arī dokumentācijas sagatavošanu. Dažkārt arī uzņēmumos izveidotās studentu kolekcijas piedalās modes skatēs „Ķīpsalas pavasaris”. Prakses laikā studenti apgūst iemaņas dažādu darbu un operāciju veikšanā: kā šuvējs, konstruktors, mazākos uzņēmumos arī - jaunu modeļu radītājs u.c.

Prakses atskaites liecina, ka studenti pārsvarā ar praksē pavadīto laiku un gūto pieredzi ir apmierināti, un papildus teorētiskajām zināšanām ir apguvuši praktiskas iemaņas, kuras var iegūt tikai reālā ražotnes vidē. Ilustrācijai kādas studentes prakses atskaites fragments: „Abu semestru prakses laikā, strādājot uzņēmumā, tika iegūta ļoti noderīga informācija, kā arī iepazinos ar darbību, kas norisinās apģērbu ražošanas uzņēmumā. Pirmā semestra laikā piedalījos uzņēmuma darbībā, konstruējot bērnu apģērbus manuāli, un projektēju lekālus, tie tika ieciparoti programmā Investronica un veikta gradācija un lekālu izvietojums, pēc kuriem piegriezējas piegrieza un tālāk šuvējas sašuva izstrādājumus. Otrā semestra laikā izgatavoju savu apģērbu kolekciju bērniem - konstruēju lekālus un veicu tālāko apstrādi, tādējādi pilnībā iekļaujoties un veicot savus uzdevumus cehā, tika dota iespēja pilnībā izzināt visus darba procesus šajā uzņēmumā.” Jāpiezīmē, ka arī uzņēmumi RTU TTDI studentu prakses izpildi novērtē pozitīvi („ļoti labi”, „teicami” un „izcili”).

Gan bakalaura, maģistrantūras, gan arī doktorantūras studiju laikā studentiem ir iespēja iziet praksi arī citu Eiropas valstu augstskolās ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros. Pateicoties šādai iespējai, studenti pēdējo divu gadu laikā ir praktizējušies Vācijas, Spānijas, Itālijas, Dānijas un Somijas augstskolās. Tā arī RTU TTDI doktorante Marianna Grecka prakses pieredzi ir guvusi Reinas-Vestfālenes Tehniskajā augstskolā, Āhenē, Vācijā: apguvusi automatizētu un manuālu aušanu, adīšanu uz iekārtām, kādas RTU nav pieejamas, inovatīvu tekstiliju izgatavošanas tehnoloģijas, kā arī elektromagnētisko starojumu ekranējošu pārklājumu izgatavošanas iespējas. Doktorante, daloties savos iespaidos, pastāstīja, ka Reinas-Vestfālenes Tehniskajā augstskolā studenti profesionālā bakalaura līmeni apgūst 6 gados, no kuriem 4 gadi aizrit augstskolas vidē, bet 2 jāpavada uzņēmumos praksē. Pēc šādas apgūtās programmas students ir tiesīgs rakstīt noslēguma zinātnisko darbu, bet prakses vietas uzņēmumos studenti, līdzīgi kā Latvijā, meklē paši.

Kopumā RTU TTDI studentiem sadarbība ar uzņēmumiem ir vērtējama kā ļoti laba, uzņēmumi ir atsaucīgi un nodrošina studentiem nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Bieži vien studentiem arī pēc prakses laika tiek nodrošinātas darba vietas, un, nonākot maģistrantūras līmeņa studijās, faktiski visi studenti (ar nelieliem izņēmumiem), atbilstoši kvalifikācijai, jau ir atraduši sev darba vietas nozares ražotnēs.

 

Pateicībā par laipnu dalīšanos ar informāciju prakses koordinatoram no RTU TTDI, vadošajam pētniekam Uģim Briedim, TTDI lietvedei Marijai Rutkovskai un institūta direktorei, profesorei Ausmai Viļumsonei.

Informāciju sagatavoja: Ingrīda Šahta, LDDK Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru konsultante darba devēja satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv