Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme

Datums: 2013.11.14

2013.gada 14.novembrī plkst. 15:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

 

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi: 

1. Nozares profesiju standartu no 2001.gada līdz 2007.gadam pārskatīšana (revīzija) 1.-3. kvalifikācijas līmenim.

2. Nozares saistīto profesiju kartes aktualizācija.

3. Akreditācijas ekspertu saraksta papildināšana.

4. Nozares profesiju popularizēšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs.