Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme

Datums: 2015.03.13

2015.gada 143.martā plkst. 13:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

Sanāksmē tiks izskatīti sekojoši jautājumi: 

·        Programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību” ietvaros NEP iesniegto Profesionālo izglītības iestāžu stratēģijas 2015.-2020. gadam saskaņošana (skolām, kuras vēlas saskaņot programmu modernizāciju ar Tekstil- nozares NEP).

·        Skolu uzņemšanas plānu uz 2015. gada septembri un nākamajiem 3 gadiem saskaņošana.

·        Nozares pamatprofesiju aprakstu saskaņošana.

 

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv