Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme

Datums: 2015.10.01

2015.gada1.oktobrī plkst. 10:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

 

Sanāksmē izskatāmie jautājumi:

1.     Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstu izskatīšana un papildināšana

2.     Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam

3.     Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā

4.     Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sekretariātu

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv