Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.02.06

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:   
NEP darbības izvērtējums 2013.gadam.
 
NEP sanāksmju plāns, vadlīnijas 2014.gada I pusgadam.
 
Darba vidē balstīta profesionālā izglītība.
 
Prakses vietu nodrošināšana un sadarbība ar darba devējiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem.
 
Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaruekspertu padomes sekretariātu.