Transporta un loģistikas NEP sanāksme

Datums: 2013.11.28

2013.gada 28.novembrī, plkst.14:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā,Baznīcas iela 25-3, Rīgā, notiks Transporta un loģistikas NEP sanāksme

 

Darba kārtībā:

1.     Profesijas standarta „Noliktavas darbinieks” saskaņošana.

2.     Transporta un loģistikas nozares profesiju standartu revīzija un nozares profesiju kartes aktualizācija.

3.     Aktuālās darba tirgus tendences.

4.     Audzēkņu uzņemšanas rezultāti.

5.     Citi jautājumi.