NEP sekretariāts

Jānis Pumpiņš

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

 

Janis.pumpins@lbas.lv

Santa Graikste

 

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

 

turisms@lddk.lv skaistumkopsana@lddk.lv

santa.graikste@hotel.lv

Inta Annuškāne

 

Valsts izglītības satura centrs

Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

 

inta.annuskane@visc.gov.lv

 

Nozaru ekspertu padomes sekretariāts norādītajā sastāvā darbojās līdz Eiropas Sociālā fonda “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas beigām - 2015.gada 30.novembrim.

 

Pēc 2015.gada 30.novembra jautājumos, kas saistīti ar nozaru ekspertu padomēm, sazināties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju: e-pasts: lddk@lddk.lv, tel. 67225162