Notika kārtējā Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.02.24

2014. gada 18. februārī notika Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

Darba kārtībā tika izskatīti šādi jautājumi:

1) Par profesionālās izglītības satura reformu. Ziņotājs - J.Gaigals, VISC vadītāja vietnieks;

2) Par Modulāro profesionālo izglītību. Ziņotājs – S.Valaine, VISC Izglītības satura departamenta direktore, Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja;

3) Tūrisma un skaistumkopšanas NEP 2014.gada darba plāna apstiprināšana. Ziņotājs, S.Graikste, LDDK Konsultants darba devēju jautājumos;

4) Par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā. Ziņotājs, S.Graikste, LDDK Konsultants darba devēju jautājumos;

5) Dažādi:

a. Par NEP sekretariāta īstenotajām aktivitātēm šī gada janvārī un februārī;

b. Par Profesijas standartu aktualizāciju;

c. Par semināru pedagogiem;

d. Par profesionālās meistarības konkursu organizēšanu tūrisma nozares specialitātēs, u.c.

Sanāksmē kopā ar ziņotājiem piedalījās 22 nozares pārstāvji.

   

 

Informāciju sagatavoja: Santa Graikste, Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares konsultante.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv