Atskats uz uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksmi

2014.gada 29. aprīlī plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Meierovica bulvārī 16/1., konferenču zālē (5.stāvs), notika Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksme, kurā tika skatīti sekojoši jautājumi: 

1. Par  Uzņēmējdarbības NEP veikto un darbību martā, par dalību PIKC "VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" organizētajā  pasākumā "Uzņēmēju diena" un mazumtirdzniecības komercdarbinieku  profesionālās meistarības konkursu ziņo nozares konsultante I.Grīnberga

Nolemj:

1.     NEP locekļiem un sekretariātam turpināt ņemt aktīvu dalību nozares profesiju popularizēšanā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu organizētajos pasākumos, meistarības konkursos u.c.

2. Guntars Loba- Latvijas Drošības  biznesa asociācijas pārstāvis,iepazīstina ar drošības biznesa nozari. Diskusijā piedalās arī  J.Grabovskis – Baltijas drošības skolas direktors. Prezentācija.

3.Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas direktore I.Safronova informē par izveidojušos situāciju   saistībā ar uzņemšanu profesionālās vidējas izglītības programmā "Komerczinības" ar iegūstamo kvalifikāciju "Restorānu pakalpojumu komercdarbinieks".

NEP ieteikumi:

1.     Izglītības iestādēm rast risinājumus elastīgi attīstīties, izstrādāt izglītības programmu ,,komercdarbinieks,, pēc tam piedāvājot specializāciju atkarībā no nepieciešamības un pieprasījuma darba tirgū. (modulārā apmācību pieeja).

2.     Izglītības programmu nosaukumus nevar mainīt tik bieži, lai apmācāmie var  izvēlēties un noskaidrot, ko tieši iegūs mācoties konkrēto programmu.

3.     Uzņemšanas plānus (vismaz pamatvilcienos) zināt jau decembra mēnesī. Lai izglītības iestādes veiksmīgi noorganizētu reklāmas kampaņu, ir nepieciešams saņemt informāciju no IZM par atbalstītajām profesijām uzņemšanas plānā.

4. Par profesionālās izglītības satura reformu un tā norises gaitu ziņo  J.Gaigals – VISC vadītāja vietnieks. Prezentācija.

Nolemj:

  1. Atbalstīt, ka Profesionālās izglītības likumā tiks definēts kā darbojas NEP – kādas ir tā tiesības un kādi pienākumi.

 

5. Par audzēkņu nodrošināšanu ar prakses vietām profesionālās vidējas izglītības programmā "Komerczinības"ar iegūstamo kvalifikāciju "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" un apmācāmo sasniegumiem  prakses vietā Somijā, informē VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma" pārstāves - Anita Krūziņa-Liepa un Anda Rezgale. Prezentācija.

Nolemj:

  1. NEP turpināt apzināt informācijupar mācību iestāžu uzņemšanas plāniemnozares profesijās, par apmācāmo prakses vietu nodrošināšanuatbilstoši mācību prakses programmāmun absolventu atgriezenisko saiti ar mācību iestādēm.

6. Jaunu NEP biedru uzņemšana - Guntars Loba - Latvijas Drošības  biznesa asociācijas pārstāvis, piedalās NEP sanāksmē.

Nolemj:

  1. Uzņemt par biedru Guntaru Lobu – Latvijas Drošības  biznesa asociācija. Balso NEP locekļi – vienbalsīgi ,,par,,.
  2. Turpināt aktīvu sekretariāta darbību  jaunu NEP locekļu piesaistei (komunikācija, tikšanās ar nozaru vadošajiem speciālistiem, uzņēmējiem, nozares profesiju pārstāvjiem).

7. Par nākamās NEP sanāksmes laiku un darba kārtību.

Nolemj:

1.     Nākamā Uzņēmējdarbības sanāksme plānota: 2014.gada 8. jūlijā, pulksten 10.00, Rīgā, Meierovica bulv 16/1, 5.stāvā VIAA telpās.

Informāciju sagatavoja: Anita Čapkovska, LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv