Nozaru ekspertu padomes veic izglītības iestāžu aptauju par pieejamiem mācību materiāliem

Datums: 2014.09.02

Lai veiksmīgāk apzinātu informāciju par pieejamajiem mācību materiāliem Nozaru ekspertu padomes izveidojušas aptauju izglītības iestādēm “Par izglītības iestādes izmantojamajiem un pieejamajiem mācību materiāliem".

Aptauju aizpildīt aicinātas nozaru izglītības mācību iestādes: http://ej.uz/NEP_aptauja

Sniegtās atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā tikai Nozaru ekspertu padomes vajadzībām.