Studentu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšana Skotijas izglītības iestādēs

Datums: 2014.04.08

2014.gada martā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) studiju vizītes ietvaros  Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Izglītības un nodarbinātības eksperte  Anita Līce apmeklēja divas izglītības iestādes Skotijā: University of the West of Scotland (UWS) un West Lothian College (WLC).

 

Vizītes laikā tika piefiksēti un turpmāk rakstā tiks aprakstīti vairāki interesanti piemēri attiecībā uz jauniešu nodarbinātības veicināšanu, uzņēmēja gara un prasmju attīstību caur izglītības procesu, kā arī izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību, kas var noderēt, plānojot jaunus projektus vai sadarbības formas.

Katram studentam un pasniedzējam – uzņēmējdarbības izglītību!

University of the West of Scotland (UWS) ir profesionāla augstskola, kas piedāvā apgūt uzņēmējdarbību, grāmatvedību, biznesa valodu, pasākumu organizēšanu, cilvēkresursu vadību, tiesību zinātni, mārketingu, nekustamā īpašuma pārvaldību, tūrisma vadību. Bet svarīgākais ir tas, ka šī augstskola ir pasludinājusi par savu mērķi – uzņēmējdarbības izglītību ikvienam studentam. Kā teica UWS Biznesa skolas vadītājs Ron Livingstone: „99% no Skotijas uzņēmumiem ir Mazo Vidējo uzņēmumu (MVU), un pastāv ļoti liela iespējamība, ka mūsu absolventi strādās MVU.

Visiem studentiem ir pilnībā jāizprot MVU darbība, lai nākotnē tajos varētu veiksmīgi strādāt un lai arī paši varētu veidot savus uzņēmumus”.  Viss sākas ar mērķi un attieksmi! 4 gadus atpakaļ UWS bija divi  uzņēmējdarbības pasniedzēji, tagad ~ 14, mērķis ir 20-30. Kopā ir 110 akadēmiskā personāla, un viņiem visiem būtu jābūt iesaistītiem uzņēmējdarbības izglītībā. Mērķis arī ir, ka studiju modulis „Enterprise in action” (uzņēmums darbībā) būtu pieejams visiem augstskolas studentiem.

 

Īpaši izcelt būtu vērts šādas UWS mācību procesa iezīmes:

  • Katram studentam ir jāizveido savas attīstības portfolio. „Kad studenti ierodas augstskolā, viņi domā tikai par savām sekmēm un diplomdarbu, nevis par savu nākotni”. Tādēļ augstskola ieviesa studiju moduli „Aspiring futures”, kas liek studentiem padomāt par savām stiprajām pusēm, plānot savu attīstību un nākotni.
  • Kā pasniedzēji tiek piesaistīti praktizējoši profesionāļi, jo biznesa pārstāvji „piešķir jēgu teorijai”. Studenti par šādu profesionāļu piesaisti ir sajūsmā.
  • Mācību laikā uzņēmumi prezentē studentiem savas biznesa problēmas („Business creativity” moduļa ietvaros) un studentiem ir uzdevums atrast labus risinājumus, kā rezultātā ieguvēji ir abas puses - uzņēmumi saņem negaidītus un bieži pat tīri pielietojamus risinājumus, savukārt labākie studenti – dažkārt pat tūlītēju darba piedāvājumu.
  • Studentu iesaiste reģionālas nozīmes projektu īstenošanā, piemēram, Glāzgovas pilsētas reklāmas kampaņas izstrādē un īstenošanā. Pilsētas promo aktivitātēs iesaistīti arī vidusskolu skolēni, un augstskolu studentiem ir uzdevums viņus apmācīt. Autoresprāt, tas ir lielisks veids, kā paplašināt ietekmi sabiedriski nozīmīgiem projektiem, vienlaicīgi dodot iespēju studentiem mācīties, realizējot ko tiešām nozīmīgu un pielietojamu, pie reizes palīdzot viņiem arī iegūt vērtīgus sociālos kontaktus.
  • Īpaši organizēta sadarbība starp pasniedzējiem, lai veidotu savstarpēji saskaņotas, prasmes attīstošas studiju programmas.
  • Augstskola organizē studentu tikšanās ar uzņēmējiem arī citos veidos, piemēram, lai simulētu darba intervijas vai lai prezentētu un izvērtētu studentu biznesa idejas.
  • Kultūras „Es to varu paveikt” kultivēšana. Augstskola vēlas, lai studenti ir pārliecināti par sevi, izprot savas attīstības vajadzības, spēj uzņemties atbildību paši par savu nākotni. Koridoros izlikti plakāti ar esošo un bijušo studentu portretiem, kas ir paveikuši ko nozīmīgu. Ja var viņi, var arī jebkurš cits students.
  • Augstskolas pašā centrā atrodas „Student link” – pirmais punkts, kur vēršas students risināt jebkuru jautājumu. Dažkārt tur vēršoties arī pasniedzēji. 

 

 UWS - "Student link"

Mazā biznesa harta – kvalitātes zīme tām augstskolām, kas dod ieguldījumu MVU attīstībā

Lielbritānijas Biznesa skolu asociācija š.g. janvārī izsludināja iniciatīvu „Small business charter”. Tas tika darīts, reaģējot uz vairākiem ziņojumiem par biznesa skolu lomu darba vietu radīšanā un ekonomikas izaugsmē, tostarp Lielbritānijas premjerministra uzņēmējdarbības padomnieka Lord Young ziņojumu, kas tieši rekomendēja ieviest šādu iniciatīvu. Mazā biznesa harta ir atzinības zīme tām biznesa skolām, kuras jau šobrīd sniedz ievērojamu ieguldījumu MVU attīstībā.

Process: biznesa skola piesakās, aizpildot anketu, pieteikumu izvērtē un skolu apmeklē komisija, kuras sastāvā ir akadēmiskais personāls, MVU un uzņēmēji, kas galu galā pieņem lēmumu par zelta, sudraba vai bronzas apbalvojumu.

Kritēriji: atbalsts MVU izaugsmei (studiju programmas attīsta un atbalsta vadītājus, atbalsts start-up kompānijām, publiski finansētu biznesa atbalsta iniciatīvu īstenošanas pieredze, zināšanu pārneses pieredze, atbalsts, projekti un prakses MVU u.c.), plaša ieinteresēto pušu iesaiste izaugsmes veicināšanā (MVU iesaiste augstskolas pārvaldībā, sadarbība ar mērķi uzlabot kvalitāti, paplašināt darbību, sadarbība ar reģionāliem tīkliem, sadarbība ar MVU kā augstskolas piegādātājiem,  spēja demonstrēt izpratni par augstskolas ietekmi uz MVU u.c.), kā arī studentu atbalsts start-up veidošanā (vieta darbam, piem., inkubatora eksistence, iespējas studentiem piedalīties biznesa start-up programmā, atbalsts studentiem pēc absolvēšanas – darba iespējas MVU, prakšu iespējas MVU, mentorings, u.c. Pilns kritēriju saraksts pieejams šeit.

UWS direktors piedalās iniciatīvas valdē, un burtiski izstaro lepnumu par savas augstskolas aktīvo līdzdalību. A.Līce īpaši izceļ ideju, ka biznesa augstskolām ir pasludināta loma ekonomikas/MVU izaugsmē (gan gods, gan atbildība), un ka to var izmērīt.

Mycro-Tyco. Ar vienu mārciņu līdz bezgalīgām iespējām

UWS aktīvi izmanto ārpus-augstskolas esošas biznesa attīstības iniciatīvas. Populāra un mācību procesā integrēta iniciatīva ir Mycro-Tyco. Studentu komandām tiek svinīgi piešķirta £1, uzdevums ir no tās iegūt maksimāli daudz naudas 1 mēneša laikā. Mycro-Tyco rekords ir £75,500, no UWS – £ 20,000.  

Koledža veic tirgus izpēti, lai plānotu studentu uzņemšanu darba tirgū pieprasītās profesijās

West Lothian koledžai (WLC) valsts katru gadu piešķir zināmu summu pamata aktivitātēm. Papildus tam koledža pretendē uz papildu finansējumu par nodarbinātības aktivitātēm (konkursa kārtībā, pēc rezultātiem). Absolventu panākumi koledžai rūp ļoti. Tas atspoguļojas karjeras centra darbībā, praktiski orientētajās studijās, patstāvīgi uzturētajā sadarbībā ar vietējiem darba devējiem. Tiek cītīgi sekots līdzi tam, ko absolvents dara pēc koledžas pabeigšanas. Pasniedzēji pazīst daudzus absolventus personīgi, mēdz viņiem uzzvanīt, lai pajautātu, kā iet, un absolventu personīgos dzīves stāstus lepni stāsta saviem studentiem vai koledžas viesiem. Absolventa veiksmīgums ir tad, ja absolvents ir vai nu nodarbināts, vai turpina studijas augstskolā. Veiksmes līmenis WLC šobrīd ir 95%. Koledža plāno uzņemšanu, ņemot vērā piešķirto valsts finansējumu, savas iespējas (telpas, akadēmiskais personāls) un darba tirgus pieprasījumu, ko nosaka, veicot tirgus izpēti un absolventu nodarbinātības rādītājus. Piemērs tam, ka valsts izglītības iestādei var iedot naudu un paprasīt rezultātu. Secinājums: Tu dabū to, par ko Tu maksā. Izglītības finansēšanas praksē apmaksātie rezultāti mēdz būt gan absolventa veiksmīgums, gan arī vienkārši aizpildīta budžeta vieta.

 

Anita Līce

LDDK Izglītības un nodarbinātības eksperte

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv