Tikšanās ar jauniešiem, kuri interesējas par nozares profesijām komerczinībās, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

Datums: 2014.03.06

Š.g. 7.februārī Limbažos Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības uzņēmējdarbības nozares konsultante A.Čapkovska tikās ar Limbažu pilsētas jauniešiem, kuri interesējas par nozares profesijām: komerczinībās, vairumtirdzniecībā un  mazumtirdzniecībā. Jauniešiem tika sniegta informāciju par nozares vadošajiem uzņēmumiem un Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrību, pamatprofesijām, NEP darbu saistībā ar izglītību un demonstrēta prezentācija ,,Topošais darbinieks”.

Pēc prezentācijas notika aktīvas diskusijas par vidējās profesionālās izglītības nepieciešamību nozares profesijās strādājošiem (pārdevēji,  komercdarbinieki, noliktavu pārziņi, loģistikas darbinieki, grāmatveži, klientu apkalpošanas speciālisti, biroja darbinieki). Pārskatījām informāciju par mācību iestādēm, kur iespējams apgūt šīs zināšanas. Jauniešiem svarīgs bija jautājums - lai  izglītības programmas būtu atbilstošas mūsdienu prasībām un darba devēju prasībām.

Tā būtu garantija pēc mācību beigšanas atrast darbu. Runājot par prakšu vietu piedāvājumu no darba devēju puses  novadā, jaunieši atzina, ka labu prakses vietu, kur būtu iespējams apgūt praktiskās zināšanas pilnībā, atbilstoši visām apmācību programmu prasībām, ir ļoti maz. Mazajos un vidējos tirdzniecības uzņēmumos parasti prakses laikā tiek uzticēti paši vienkāršākie palīgdarbi. Ne vienmēr darba devēji ir ar mieru nodrošināt prakses iespējas, jo darbinieki, kuri uzņēmumā varētu būt kā prakses vadītāji ir noslogoti savu pienākumu veikšanai un praktikantu apmācībai neatliek laika.

Tādēļ jādomā  par darba devēju nepieciešamību  iesaistīties apmācību procesos (sadarbība ar mācību iestādēm, līgumi prakses vietu nodrošināšanā) Būtu nepieciešams ieinteresēt darba devējus jauno speciālistu apmācībā ( nodokļu atlaides, priekšrocības iepirkumu procedūrās, valsts un pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbības  paplašināšanai u.c.). Jaunieši sastopas ar grūtībām atrast darbu bez iepriekšējas pieredzes. Tāpat darba devēji nevēlas pieņemt darbā jaunās māmiņas.

Vienbalsīgi jaunieši atbalstīja duālās apmācības sistēmas popularizēšanu. Tā būtu iespēja gūt praktisku pieredzi jau mācību procesa laikā, dotu iespēju saprast vai izvēlēta atbilstoša profesija, vai tā interesē, patīk un ir vēlme tajā strādāt  nākotnē, turpināt zināšanu apguvi šajā sfērā.

     

Diskusijās par nākotnes mērķiem un iespējām ,par jauno speciālistu izaugsmes un  karjeras iespējas novadā, lauku reģionos  Latvijā  bija saklausāmas bažas. Mazajos uzņēmumos lauku reģionos praktiski nav karjeras un izaugsmes perspektīvas,  piedāvājums strādāt palīgdarbus, zems atalgojums. Jaunieši saskata lielāku iespēju strādāt un pilnveidoties, pelnīt vairāk, dodoties darbā uz ārzemēm vai meklējot darbu Rīgā, lielākajos uzņēmumos. Visi kā viens iestājās par to, ka valstij steidzami būtu jāpieņem reāli lēmumi un jāīsteno programmas lauku reģionu izaugsmei, attīstībai, jāmeklē risinājumi kā atbalstīt uzņēmējdarbības vidi tieši novados un Latvijas reģionos, radot tieši tur vairāk darba vietu.

 

Nepieciešams domāt par jaunu ražotņu veidošanu, tas jau būtu reāls pamats labklājības līmeņa celšanai. Lai pēc iespējas vairāk jaunu cilvēku saskatītu perspektīvas savai karjerai, rastu motivāciju mācīties, studēt  un  atgrieztos dzimtajos ciematos un mazpilsētās, lai  nenāktos domāt par aizbraukšanu no Latvijas.

 

Informāciju sagatavoja:  Anita Čapkovska, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībasnozares  konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv