Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksme

04.11.2014., plkst. 9.00, Rīgā, Meierovica bulv. 16/1, VIAA zālē, 5.st. notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu sanāksme.

 

Sanāksmē izskatāmie jautājumi:

Problēmas un risinājumi darba vidē balstītu mācību īstenošanā 
Par grozījumiem Profesionālā izglītības likumā 
,,Nozaru ekspertu padomes loma profesionālās izglītības akreditācijas nodrošināšanā". 
Par Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu (PKE)  izstrādes gaitu nozares profesijām. 
Informācija par modulāro profesionālo izglītības programmu (IP)  izstrādes gaitu nozares profesijām. 
Par Nozaru kvalifikāciju struktūras aktualizēšanu. Nozaru kvalifikāciju struktūras (pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas) atbilstība darba tirgus prasībām. 
Uzņēmējdarbības nozares IP un PKE ekspertu G.Jonāses un A.Elstes ziņojums par darba gaitu 

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) NEP sekretariātu

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv