Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.09.16

16.09.2014., plkst. 10.00, Rīgā, Meierovica bulv. 16/1, VIAA zālē, 5.st. notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu sanāksme.

 

Sanāksmē izskatāmie jautājumi:

Nozares vajadzību identificēšana par nepieciešamajām profesionālās izglītības programmām - Par uzņemšanu valsts un ESF finansētās profesionālas izglītības programmās 2014./2015.mācību gadā

Informācija par modulāro profesionālo izglītības programmu (IP)un profesionālā kvalifikācijas eksāmena (PKE)  izstrādi nozares profesijām.

Par "Par apmācāmo uzņemšanu valsts finansētās un ESF finansētās profesionālās  izglītības  programmās 2014./2015. gadā" tabulā iekļautās informācijas atbilstību:

1) Profesiju kartēs iekļautajām profesijām;

2) EM prognozētajam darba tirgus pieprasījumam;

3) IZM izsniegtajām licencēm, akreditācijas lapām par studiju programmu īstenošanu.

Par informācijas apmaiņas nepieciešamību un iespējām starp visām NEP ( Tūrisma NEP, Būvniecības NEP, Transporta NEP)

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) NEP sekretariātu

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv