Veicina mazumtirdzniecības komercdarbinieku profesionālo sagatavotību

Datums: 2014.06.04

Turpinot Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) uzsāktos tirdzniecības profesijas prestiža popularizēšanas pasākumus, PIKC SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” sadarbībā ar LTA 2014.gada 23.aprīlī organizēja „Mazumtirdzniecības komercdarbinieku profesionālās meistarības konkursu”. Konkursā piedalījās septiņu  profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri apgūst trešā līmeņa profesionālās izglītības programmas „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks” kvalifikāciju - II un III kursu izglītojamie. 

Konkursu atklāja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs, īpaši uzsverot tehnikuma iniciatīvu un uzņēmību organizējot profesijas popularizēšanas un prestiža celšanas konkursu. Perspektīvā tas  pozitīvi ietekmēs tirdzniecības nozari.

Konkurss sastāvēja no vairākām daļām. Dalībniekiem bija jāsagatavo divi mājas darbi. Viens no tiem bija „Iepazīšanās”, kurā katra komanda bija sagatavojusi 10 minūšu ilgu prezentāciju par savu skolu, pilsētu un novadu, otrs mājas darbs bija  „Preces prezentācija”. Šajā mājas darbā komanda bija sagatavojusi jaunas preces reklāmas materiālu un īsu mutisku prezentāciju par preces „stiprajām” pusēm un tās  praktisko pielietojumu. Turpmākās meistarības konkursa daļas sastāvēja no individuālajiem darba uzdevumiem katram konkursa dalībniekam - „Cenu zīmes aprēķināšana un noformēšana”, ”Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pārzināšana un nestandarta situāciju risināšana”. Savukārt konkursa noslēguma individuālajā daļā „Pirkuma reģistrācija”, konkursa dalībniekiem mācību veikalā praktiski bija jāveic pircēja apkalpošana ar konkrētu preču grozu, kurā vienai precei bija piešķirta cenu atlaide, bet no vienas preces pircējs atteicās. Uzdevums sastāvēja no tā, ka kases aparātā bija jāievada maiņas nauda,  jānorēķinās ar pircēju un jānoņem atlaide. Konkursa gaitai visas dienas garumā sekoja līdzi komisija - Inta Grīnberga (Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozares konsultante darba devēju satura jautājumos), Irina Smirnova (Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referente), Deniss Daleckis (SIA „Faro Packing” valdes priekšsēdētājs). Konkursa žūrija augsti novērtēja izglītības iestāžu aktivitāti un dalībnieku zināšanas, kā arī profesionālo sagatavotību.

      

Konkursa noslēgumā tehnikuma valdes locekle, direktore Silva Ozoliņa, apsveica konkursa dalībniekus un pasniedza diplomus uzvarētājiem. Komisijas locekļi pateicās konkursa organizētājiem un dalībniekiem par piedalīšanos konkursā, novēlēja iesākto tradīciju turpināt un arī nākošajos gados organizēt mazumtirdzniecības komercdarbinieku profesionālas meistarības konkursus.

Informāciju sagatavoja: Inta Grīnberga, nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv