NEP sastāvs

Valsts puse

Guntis Jurkevičs

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības departamenta vecākais referents

guntis.jurkevics@izm.gov.lv

Inguna Ozoliņa

Ekonomikas ministrija

Enerģētikas departamenta Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes nodaļas referente

inguna.ozolina@em.gov.lv

 

Kārlis Piģēns

Ekonomikas ministrija

Enerģētikas departamenta Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes nodaļas referents

karlis.pigens@em.gov.lv

 

Aļona Nikolajeva

Labklājības ministrija

Darba departamenta darba tirgus politikas nodaļas vecākā referente

alona.nikolajeva@lm.gov.lv

Valda Vilcāne

Labklājības ministrija

Darba departamenta darba tirgus politikas nodaļas vecākā referente

valda.vilcane@lm.gov.lv

 

Darba devēju puse

Kārlis Briņķis

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

Izpilddirektors

info@bleea.lv

Osvalds Makreckis

AS „Sadales tīkls” mācību centrs

Vadītājs

osvalds.makreckis@gmail.lv

Jānis Kalniņš

AS „Latvijas Gāze”

Personāla daļas speciālists

janis.kalnins@lg.lv

Ina Kleva

AS „Latvenergo”

Darba attiecību vadības daļas vadītāja

ina.kleva@latrvenergo.lv

Ģirts Galzons

SIA „Empower”

Valdes loceklis

girts.galzons@empower.lv

Iveta Krastiņa

SIA „Latvijas energoceltnieks” personāla daļas vadītāja

iveta.krastina@lec.lv

Alnis Kaļāns

SIA „EK Sistēmas” tehniskais direktors

alnis@eksistemas.lv

 

Darba ņēmēju puse

Inta Sīpola

Latvijas arodbiedrības "Enerģija" arodorganizācijas „Kaskāde" priekšsēdētāja / Pļaviņu HES ražošanas tehniķis

inta.sipola@latvenergo.lv

Aivis Dišlers

„Latvijas elektrisko tīklu arodorganizācija” priekšsēdētājs /  AS „Latvijas elektriskie tīkli” elektrisko sistēmu inženieris

aivis.dislers@ast.lv

Mārtiņš Silarājs

„Latvijas elektrisko tīklu arodorganizācija” biedrs / AS „Latvijas elektriskie tīkli”

vecākais elektrisko sistēmu inženieris

martins.silarajs@ast.lv

Valdis Vāravs

AS ”Rīgas siltums” arodorganizācijas biedrs / AS ”Rīgas siltums”  Mācību centra vadītājs

valdis.varavs@rs.lv

 

Izglītības iestādes

Līga Saleniece

Mācību centra "Buts" direktora vietniece mācību darbā

liga@buts.lv

Inga Šikova

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” direktora vietniece profesionālās izglītības jomā

inga.sikova@rvt.lv