NEP sekretariāts

Jānis Silarājs

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Enerģētikas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

 

janis.silarajs@lbas.lv

 

Māris-Valdis Kalniņš

Latvijas Darba devēju konfederācija

Enerģētikas nozares konsultants darba devēju satura jautājumos

 

energetika@lddk.lv

 

Laura Strode

Valsts izglītības satura centrs

Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

 

laura.strode@visc.gov.lv

 

Nozaru ekspertu padomes sekretariāts norādītajā sastāvā darbojās līdz Eiropas Sociālā fonda “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas beigām - 2015.gada 30.novembrim.

 

Pēc 2015.gada 30.novembra jautājumos, kas saistīti ar nozaru ekspertu padomēm, sazināties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju: e-pasts: lddk@lddk.lv, tel. 67225162