NEP sastāvs

Valsts puse

Kristaps Soms

Ekonomikas ministrija

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks

kristaps.soms@em.gov.lv

 

Skaidrīte Rancāne Slavinska (aizvieto K.Somu)

Ekonomikas ministrija

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vadītājas vietniece

skaidrite.rancane-slavinska@em.gov.lv

Laima Mirzojeva

Nodarbinātības valsts aģentūra

Pakalpojumu departaments, Apmācību nodaļas vecākā eksperte

laima.mirzojeva@nva.gov.lv

Raimonds Brīdaks

Labklājības ministrija

Darba departaments, Darba tirgus politikas departamenta vecākais referents

raimonds.bridaks@lm.gov.lv

Ilze Buligina

Izglītības un zinātnes ministrija

Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta vecākā referente

ilze.buligina@izm.gov.lv

Dagnija Jirgensone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības departamenta Ķīmisko vielu un risku nodaļas vecākā referente

dagnija.jirgensone@varam.gov.lv

 

 

Darba devēju puse

Dzintars Rozītis

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija/  AS „Grindeks”

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ķīmiķis

dzintars.rozitis@grindeks.lv

Andris Jegorovs

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Valdes loceklis

andris.jegorovs@grindeks.lv

Baiba Saulīte

SIA „Sakret Plus”

Galvenais tehnologs

baiba.saulite@sakret.lv

Inga Zemdega - Grāpe

Aptieku attīstības biedrība

Valdes priekšsēdētāja

inga.zemdega@aab.lv

 

 

 

Darba ņēmēju puse

Elvins Bergs

AS „Olainfarm”

Personāla atlases speciālists

ebergs@olainfarm.lv

 

Doloresa Volkopa

AS „Valmieras stikla šķiedra”

Personāldaļas vadītāja

doloresa.volkopa@valmiera-glass.com  

Ilze Andersone (aizvieto D.Volkopu)

AS „Valmieras stikla šķiedra”

Apmācību koordinatore

ilze.andersone@valmiera-glass.com

Inga Zemdega-Grāpe

Aptieku attīstības biedrība

Valdes priekšsēdētāja

inga.zemdega@aab.lv

Rita Pfeifere

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība

Priekšsēdētāja

rpfeifere@inbox.lv

 

 

Profesionālās organizācijas

Juris Gerasimovs

Olaines Mehānikas un Tehnoloģijas koledža

Direktors

director@omtk.edu.lv  

Dagnija Vanaga

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”

Direktore

dagnija.vanaga@rvt.lv