NEP sastāvs

 

Valsts puse

Normunds Strūve

Zemkopības ministrija

Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares atašejs

Normunds.struve@zm.gov.lv

Dzintra Gorbunova

Izglītības un zinātnes ministrija

Profesionālās un vispārējās izglītības departamenta, Izglītības departamenta vecākā referente

dzintra.gorbunova@izm.gov.lv

Kristaps Soms

 

 

vai

 

Skaidrīte Rancāne Slavinska

Ekonomikas

ministrija

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks

 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta  Inovācijas nodaļas vadītājas vietniece

Kristaps.Soms@em.gov.lv

 

 

 

 

Skaidrite.Rancane-Slavinska@em.gov.lv

Helēna Vorslova

Nodarbinātības Valsts aģentūra

Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas Projektu vadītāja

 

Ilze Kupča

 

Kultūras ministrija

 

Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas eksperte

 

ilze.kupca@knmc.gov.lv

Raimonds Brīdaks

Labklājības ministrija

vecākais referents

 

Darba devēju puse

Andris Plezers

Asociācijas „Latvijas koks” un „Latvijas mēbeles”

Izpilddirektors

latvijaskoks@latvianwood.lv

Andrejs Cunskis

b-ba „Latvijas mežizstrādātāju savienība”

Izpilddirektors

andrejs.cunskis@latvianwood.lv

Arnis Muižnieks

Meža īpašnieku biedrība

Valdes priekšsēdētājs

info@mezaipasnieki.lv

Kārlis Kazāks

Dabiska koka apstrādes biedrība

Vadītājs

kazaksk@inbox.lv

Roberts Keraitis

SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", Meža mašīnu operatoru mācību centra vadītājs

Vadītājs

roberts.keraitis@e-koks.lv

Juris Rūsa

SIA R Grupa

Vadītājs

juris@rgrupa.lv

Jānis Gercāns

a/s  Latvijas Valsts meži

Ražošanas kvalitātes daļas vadītājs

j.gercans@lvm.lv

Kristaps Klauss

b-ba Latvijas Kokrūpniecības federācija

Izpilddirektors

kristaps.klauss@latvianwood.lv

 

Darba ņēmēju puse

Angelika Latkovska

A/s Latvijas Finieris

Arodapvienības "Koncerna "Latvijas Finieris" arodbiedrība"

Valdes locekle

latkovska@finieris.lv

Āris Smildziņš           

Latvijas Meža nozaru arodu biedrība

Eksperts darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos

aris@lmna.lv

Aivars Sīmansons

Latvijas Meža nozaru arodu biedrība

Priekšsēdētājs

lmnasim@lmna.lv