NEP darbība

Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes nolikums