NEP sekretariāts

Ekaterina Bayanova

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Nozares konsultante/s darba ņēmēju satura jautājumos

 

Ekaterina.Bayanova@lbas.lv

Andis Lejiņš

 

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nozares konsultants darba devēju satura jautājumos

 

metals@lddk.lv

andis433@inbox.lv

Laura Iveta Strode

 

 

Valsts izglītības satura centrs

Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

 

laura.strode@visc.gov.lv

 

Nozaru ekspertu padomes sekretariāts norādītajā sastāvā darbojās līdz Eiropas Sociālā fonda “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas beigām - 2015.gada 30.novembrim.

 

Pēc 2015.gada 30.novembra jautājumos, kas saistīti ar nozaru ekspertu padomēm, sazināties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju: e-pasts: lddk@lddk.lv, tel. 67225162