Nozares apraksts (pārtikas rūpniecība)

 
Pārtikas nozare ir lielākā apstrādes rūpniecības nozare, veidojot 12.9% lielu apgrozījuma īpatsvaru 2009.gadā. Turklāt pārtikas nozare ir vadošais darba devējs apstrādes rūpniecībā, nodarbinot 13,5% šajā nozarē strādājošo. 
 
 
ES 2010.gadā produkcijas izlaide pārtikas ražošanas sektorā pieauga par 2% salīdzinājumā ar 2009.gadu. Savukārt, dzērienu ražošanas sektorā 2010.gadā bija vērojams samazinājums par 1,5%, kamēr 2009.gadā kritums par 2,5%. Tas liecina par stabilizāciju pēc ekonomiskās krīzes. 
 
Pasaules ekonomiskās krīzes ietekmē 2009.gadā ES ražotāji pieredzēja 4% apgrozījuma kritumu salīdzinājumā ar 2008.gadu. Par 1,5% samazinājās arī nodarbināto skaits. Jāuzsver, ka ES pārtikas un dzērienu ražošanas nozare tirgus lejupslīdes laikā ir uzrādījusi labākus rezultātus, salīdzinot ar citām nozarēm. Lai gan ir notikušas patēriņa izmaiņas lētāku produktu virzienā, nozarei ir otrs labākais apjoma pieaugums ES pēc krīzes periodā uzreiz pēc farmācijas uzņēmumiem.
 
Aplūkojot pārtikas un dzērienu ražošanas sektoru īpatsvaru apstrādes rūpniecībā salīdzinājumā ar pārējām Eiropas valstīm, var teikt, ka Latvijā šīs nozares īpatsvars apstrādes rūpniecībā ir viens no vislielākajiem salīdzinājumā ar tādām valstīm, kā - Igaunija, Lietuva, Vācija, Spānija, Francija, Itālija, Lielbritānija. No aplūkotajām valstīm vislielākais īpatsvars apstrādes rūpniecībā ir Lietuvā. 
 
Četri galvenie nozares apakšsektori – dzērienu ražošana, piena pārstrādes produktu ražošana, gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana un citas pārtikas preču ražošana (t.sk. šokolādes, cepumu un miltu izstrādājumu ražošana) veido aptuveni 80% no pārtikas nozares eksporta ārpus ES. 
 
Pārtikas nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kā arī lielākā Latvijas apstrādes rūpniecības nozare.
Dzērienu ražošanas sektora produkcijas vērtība dzērienu ražošanas sektorā 2010.gadā ir bijusi 2005.gada līmenī, samazinoties par aptuveni 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. 
 
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksportam 2010.gadā bija stabila izaugsmes tendence - 2010.gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni eksports pieauga pat par 47%, ierindojot nozari otrajā vietā starp nozīmīgākajām Latvijas eksporta nozarēm. 
 
Nozīmīgākie Latvijas pārtikas produktu un dzērienu ražošanas eksporta produkti 2010. gadā bija alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (21%no kopējās pārtikas produktu eksporta vērtības) un piena produkti (13%). Galvenie eksporta partneri ir Lietuva, Krievija un Igaunija, savukārt importa jomā -Lietuva, Polija un Vācija.
 
Pārtikas un dzērienu ražošanas nozarē 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu vairumā apakšsektoru darbinieku skaits ir samazinājies robežās no 3 –13%. Tomērir daži apakšsektori, kuros darbinieku skaits ir pieaudzis. Šo apakšsektoru darbinieku skaita pieaugums ietekmējis pārtikas produktu ražošanas sektoru, darbinieku skaitam 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu pieaugot par 0,7%. Tikmēr dzērienu ražošanas sektorā darbinieku skaits turpinājis kristies.