NEP darbība

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes nolikums