NEP sastāvs

 

Valsts puse

Dace Ugare

Zemkopības ministrija

Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta direktora vietniece

Dace.Ugare@zmgov.lv

Ginta Pērle-Sīle

Zemkopības ministrija

Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas referente

ginta.perle@zm.gov.lv

Gita Jansone

Zemkopības ministrija

Lauksaimniecības departaments, Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja

gita.jansone@zm.gov.lv

Ilona Mežiniece-Briede

Zemkopības ministrija

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vadītāja

ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv

 

Ilze Slokenberga

Zemkopības ministrija

Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece

ilze.slokenberga@zm.gov.lv

Egīls Vidžups

Nodarbinātības valsts aģentūra Finanšu un attīstības departamenta direktora vietnieks – Attīstības nodaļas vadītājs

egils.vidzups@nva.gov.lv

Raimonds Brīdaks

Labklājības ministrija

Darba tirgus politikas departamenta Vecākais referents

raimonds.bridaks@lm.gov.lv

Daina Fromholde

Labklājības ministrija

Darba departamenta Darba tirgus politikas vecākā eksperte

daina.fromholde@lm.gov.lv

Dzintra Kalniņa

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības departamenta vecākā referente

dzintra.kalnina@izm.gov.lv

 

Jānis Siliņš

Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vecākais referents

janis.silins@em.gov.lv

 

 

Darba devēju puse

Guntis Vilnītis

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Izpilddirektors

guntis.vilnitis@losp.lv

Imants Cīrulis

Latvijas Zivrūpnieku savienība

Valdes loceklis

imants@rigassprotes.lv

Inese Lielpinka

Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija

Pārstāve

Inese.Lielpinka@royalunibrew.com

Jānis Šolks

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība

Valdes priekšsēdētājs

janissolks@inbox.lv

Jānis Zutis

Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija

Asociācijas izpilddirektors

gpric@emilia.lv

Ilze Zuimača, Ligita Turnere

Biedrība “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija”

 

ilze.zuimaca@lpuf.lv

ligita.turnere@lpuf.lv

Līga Lapiņa Lapšina

Latvijas Biškopības biedrība

Sekretāre-lietvede

Liga.lapina-lapsina@strops.lv

Iveta Grudovska

Zemnieku saeima

iveta_grudovska@inbox.lv

 

Gaļina Kaņējeva

Biedrība “Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija”

Pārstāve

gkanejeva@inbox.lv

Augusts Gunārs Ārens

Biedrība “Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija”

Pārstāvis

earens@latnet.lv

Mārtiņš Cimermanis

Biedrība Latvijas Zemnieku federācija

pārstāvis

martins.cimermanis@llkc.lv

Andrejs Vītoliņš

Stādu audzētāju biedrība

Valdes priekšsēdētājs

andrejs@stadi.lv

 

Darba ņēmēju puse

Laila Ābola

AS “Cēsu alus” arodorganizācija

Priekšsēdētāja

laila@cesualus.lv

Vladimirs Sokolovs

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība

Priekšsēdētājs

llpnab@gmail.com

Daina Viļļa

A/S “Brīvai Vilnis”, zivju pārstrādātāja

vidzemes20@inbox.lv