Akreditācijas eksperti

 

Svarīga nozīme izglītības sistēmas un tautsaimniecības nozaru attīstības simbiozei ir profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes atbilstība darba tirgus prasībām. Nozaru ekspertu padomju deleģētie profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas eksperti piedalās akreditācijas ekspertu komisiju darbā. Akreditāciju organizē Izglītības kvalitātes valsts dienests, kas nodrošina arī akreditācijas ekspertu apmācību.

 

Ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizainanozares akreditācijas ekspertu sarakstu varat iepazīties šeit.