NEP sastāvs

Valsts puse

Kristaps Soms

(aizvieto Una Vanaga)

Ekonomikas ministrija

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks

Kristaps.Soms@em.gov.lv

 

Raimonds

Brīdaks

Labklājības ministrija

Darba tirgus politikas departamenta vecākais referents

Raimonds.Bridaks@lm.gov.lv

 

Dzintra Kalniņa

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības departamenta  vecākā referente

dzintra.kalnina@izm.gov.lv

 

Ilze Kupča

(aizvieto Elita Barisa)

Kultūras ministrija

Latvijas Nacionālā kultūras centra Vizuālās mākslas izglītības eksperte

ilze.kupca@lnkc.gov.lv

 

Darba devēju puse

Janīna Blūma

SIA „Livonia print”

tirdzniecības vadītāja

janina@livoniaprint.lv

Juris Sīlis

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija

valdes priekšsēdētāja vietnieks

silis@jt.lv

Artis Ērglis

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija

valdes priekšsēdētāja vietnieks

erglis@parks.lv

Vija Kilbloka

B-ba „Latvijas Grāmatnieku ģilde”

valdes priekšsēdētāja

vija.kilbloka@zvaigzne.lv   

Ivars Upmalis

SIA „LABIINK”

Valdes priekšsēdētājs

 

ivars@labiink.lv   

Dace Pugača

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija

izpilddirektore

lga@gramatizdeveji.lv

Iveta Krauja

Latvijas Iepakojuma asociācija

valdes priekšsēdētāja

packaging@packaging.lv

 

Darba ņēmēju puse

Antonija Incenberga

Latvijas Poligrāfijas nozares darbinieku arodbiedrība

padomes locekle

antonija@kvadrapak.lv

Marta Rauska

AS „VG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrība

pasūtījumu administratore

 

marta@kvadrapak.lv

Skaidrīte

Grišina

SIA „Austra Pak” darbinieku arodbiedrība

priekšsēdētāja

Skaidriteg@inbox.lv

 

Profesionālās organizācijas

Anita Grase

Latvijas Dizaineru savienība

valdes priekšsēdētāja

Anita.Grase@design.lv

Arno Marnics

Latvijas Fotogrāfu savienība

Valdes loceklis

arno.marnics@inbox.lv

 

Pieaicinātie eksperti

Dagnija Vanaga

RVT Poligrāfijas centrs

vadītāja

dagnija@gmail.com

Dace Laizāne

Rīgas Amatniecības vidusskola

direktora palīdze

dace@rav.lv